Walne Zgromadzenie 2012 – Amnesty International

Walne Zgromadzenie 2012

W Katowicach 21-22 kwietnia odbyło się XXII Walne Zgromadzenie członków i członkiń Stowarzyszenia Amnesty International Polska. Podjęto najważniejsze decyzje dla funkcjonowania Amnesty International w najbliższym roku.

Uchwalono sprawozdanie roczne, opisujące działalność organizacji w Polsce w 2011 r. Wprowadzono zmiany do Statutu Stowarzyszenia, aby był zgodny z nowym statutem międzynarodowym.

Wybrano nowe władze stowarzyszenia, w tym nowego prezesa Zarządu. Został nim Mateusz Król, który w działalność Amnesty International jest już zaangażowany od 2002 r. Ponownie do zarządu wybrano Mateusza Hładkiego i Elżbietę Wiercińską-Kazimierczuk. Do Zarządu wybrano również Piotra Skrzypczaka, wieloletniego działacza ruchu, który brał udział pracach Zarządu już w 2002 r.

Podczas obrad przedyskutowano najważniejsze kampanie i tematy, którymi będzie się zajmować organizacja w najbliższym czasie. Amnesty International wchodzi już w najważniejszy okres kampanii Broń Pod Kontrolą, która dotyczy uregulowania międzynarodowego handlu bronią. Ważnym tematem w nadchodzącym czasie będzie sprawa tajnych więzień CIA na terenie Polski oraz odpowiedzialność polskich urzędników za naruszenia popełnione w programie prowadzonym przez CIA. Dyskutowano również nad kwestią aktywnego uczestnictwa, czyli większym zaangażowaniem polskiego społeczeństwa w działalność społeczną, w tym w działania Amnesty International.

Specjalnym gościem obrad była Zuzanna Kulińska, członkini Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego Amnesty International (International Executive Committee – IEC), była prezeska Amnesty International Polska. Przedstawiła podczas obrad międzynarodową sytuację ruchu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

Powiązany temat

Kara za wsparcie osoby w potrzebie. Uwagi prawne do sprawy Justyny Wydrzyńskiej

2101