Walne Zgromadzenie członkostwa Amnesty Polska 2021: wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia – Amnesty International

Walne Zgromadzenie członkostwa Amnesty Polska 2021: wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia

19 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie członkostwa Amnesty International Polska, na którym uchwalono nową Strategię krajową do 2023 r., przedstawiono Raport merytoryczny oraz Sprawozdanie finansowe z działalności polskiej sekcji Amnesty za rok 2020 oraz wybrano Zarząd Stowarzyszenia.

Co udało się zrobić w poprzednim roku?

Podczas Walnego Zgromadzenia ponownie przedstawiono członkom i członkiniom wyniki i najważniejsze tematy podejmowane przez Stowarzyszenie w poprzednim roku. Wśród najważniejszych z nich znalazły się wolność wypowiedzi, wolność zgromadzeń, prawa osób LGBTI oraz prawa reprodukcyjne. Draginja Nadażdin opowiadała o działalności w obszarach rzecznictwa, edukacji i aktywizmu oraz o szerokiej skali działalności online. Dyrektorka Stowarzyszenia zaprezentowała także sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.

Nad czym Amnesty będzie pracować w kolejnych latach?

Zgromadzenie Walne było także okazją do zaprezentowania i uchwalenia Strategii krajowej na lata 2021-2023, która ma być odpowiedzią na kurczącą się przestrzeń dla praw człowieka w Polsce oraz globalne i regionalne wyzwania. Pośród najważniejszych podejmowanych przez Amnesty tematów znajdą się m.in. praworządność, wzmocnienie wolności zgromadzeń, zrzeszania się czy wolności wypowiedzi oraz zwalczanie dyskryminacji i nierówności, w szczególności wobec kobiet oraz społeczności LGBTI. Sytuacja tych dwóch grup będzie badana i monitorowana ze szczególną uwagą ze względu na znaczący regres respektowania praw człowieka w domenach m.in. prawa do decydowania o własnym ciele czy prawa do zdrowia. Strategia powstała w ramach ponad rocznego procesu, w którym uczestniczyły osoby zaangażowane w aktywizm, członkowie i członkinie, sympatycujący z ruchem oraz przedstawiciele organizacji partnerskich. Strategia była również konsultowana z Radą Programową Stowarzyszenia.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia

Podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się także wybory m.in. do Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Na funkcję Prezesa wybrany został Maciej Czapliński – członek Zarządu w latach 2017-2019. Do Zarządu również dołączył Michał Kurpiński – tłumacz, zaangażowany w wolontariat dla Amnesty od wielu lat, w nowym Zarządzie będzie pełnił rolę Sekretarza, Jacek Różycki – adwokat z doświadczeniem praktycznym także w wymiarze obrony praw człowieka, Sandra Grzelaszyk – studentka psychoseksuologii, koordynatorka grupy lokalnej w Poznaniu oraz wybrany na kolejną kadencję Kacper Gwardecki – były koordynator grupy lokalnej w Krakowie, na co dzień pracujący w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W skład Zarządu wchodzi siedem osób, wybieranych w systemie rotacyjnym co dwa lata. Poza nowymi osobami w jego obecnego Zarządu wchodzą Agnieszka Gałka (Skarbniczka) oraz Klaudia Waryszak-Lubaś.

Więcej o rolach i odpowiedzialności Zarządu i innych organów w Statucie Stowarzyszenia >>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
114863