Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Amnesty International – Amnesty International

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Amnesty International

22 kwietnia w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Amnesty International. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu organizacji.

Podczas spotkania podsumowano ostatni rok działalności Stowarzyszenia i ruchu międzynarodowego. Podjęto także najważniejsze decyzje dotyczące kierunków zmian i działań w polskiej sekcji.

W trakcie Walnego Zgromadzenia omówiono plan działań zakładający m.in pracę na rzecz obrońców i obrończyń praw człowieka, kontynuację kampanii globalnej na rzecz uchodźców, dalsze zaangażowanie w obronę praw kobiet, w tym praw seksualnych i reprodukcyjnych, zaangażowanie w obronę praw człowieka w Polsce i aktywizację polskiego społeczeństwa.

Udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi oraz wybrano nowych członków i członkinie wchodzących w skład władz. Obecny skład zarządu to Urszula Skonecka (prezeska), Monika Klimkowska (Skarbniczka), Maciej Czapliński (Sekretarz), Anna Dolińska, Katarzyna Dobrakowska, Rafał Panecki oraz Michał Szymanderski-Pastryk.

Wyjątkowym gościem tegorocznego Walnego Zgromadzenia był Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar. Ponadto swoją obecnością uświetnili przedstawicielki i przedstawiciele ruchu międzynarodowego: Katarina Bergehed i Lars Gafvert ze szwedzkiej sekcji Amnesty International, Felicitas Weileder z sekcji niemieckiej oraz Andrea Steel z Sekretariatu Międzynarodowego w Londynie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

13283