Warszawa: Festiwal Filmów i Kultury Uchodźców “Pomiędzy” – Amnesty International

Warszawa: Festiwal Filmów i Kultury Uchodźców “Pomiędzy”

Sala Konferencyjna CIUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
13 maja 2005

W czasach, gdy w wielu krajach łamanie praw człowieka osiąga tak wielką skalę, że ich obywatele zmuszeni są do ucieczki zagranicę, problem uchodźców staje się aktualny praktycznie na całym świecie, także w Polsce. W 2004 r. w Polsce o status uchodźcy ubiegało się ponad cztery tysiące osób, z czego ok. 80% stanowili uciekinierzy z Czeczenii. 131 osób otrzymało taki status, a prawie 400 osobom udzielono zgody na pobyt tolerowany. Na świecie grupa uchodźców przekracza 20 milionów osób. Liczby te pokazują skalę zjawiska. Chcąc ukazać polskiemu społeczeństwu ten problem, a w szczególności dotrzeć do studentów warszawskich uczelni, Inicjatywa Studencka Pomiędzy organizuje festiwal filmowy, na którym zostaną zaprezentowane filmy przedstawiające dramat i cierpienia uchodźców na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem trzech krajów,
Palestyny, Korei Północnej oraz Czeczenii, gdzie tragiczna sytuacja uchodźców jest szczególnie widoczna.

Na festiwal zostali zaproszeni specjalni goście, którzy będą mogli skomentować pokazywane filmy, opowiedzieć o własnych doświadczeniach oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania. Będą wśród nich zarówno osoby zajmujące się kwestią uchodźców zawodowo jak i sami uchodźcy. W przerwach prezentowana będzie muzyka z wyżej wymienionych krajów. Wystąpi również zespół grający na koreańskich bębnach. Festiwalowi towarzyszy wystawa zdjęć z obozów dla uchodźców palestyńskich w Libanie.
Otwarcie wystawy w 9 maja br. o 11.30.
Dodatkowe informacje na stronie: www.pomiedzy.prv.pl
Wstęp wolny.

Organizator:

Inicjatywa Studencka „Pomiędzy”

e-mail: pomiedzy@op.pl

internet: www.pomiedzy.prv.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

4416