Warszawa: Nie zabijajcie mnicha! Demonstracja pod ambasadą Chin – Amnesty International

Warszawa: Nie zabijajcie mnicha! Demonstracja pod ambasadą Chin

Ostatnie doniesienia mówią informują, że kara śmierci zostanie zamieniona na wyrok dożywocia. Przez ostatnie dwa lata apelowaliśmy o uwolnienie Tenzina Delka, niezależnie od tego, co się wydarzy, jest on więźniem politycznym. Amnesty International domaga się przeprowadzenia ponownego, sprawiedliwego procesu i przedstawienia dowodów jego winy lub jego natychmiastowego
uwolnienia.

Demonstracja  26 stycznia (środa), godz. 18.00, pod ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej, ul. Bonifraterska 1
Przyjdź!
Prześlij dalej!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4518