Warszawa – Seminarium ‘Szkoła Obywatelska’ – Amnesty International

Warszawa – Seminarium ‘Szkoła Obywatelska’


Seminarium połączone będzie z uroczystością wręczenia nagród laureatom konkursu na scenariusz lekcji poświęcony prawom człowieka  i tolerancji organizowanego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Stowarzyszenie Amnesty International.


 


Seminarium jest elementem programu edukacyjnego Stowarzyszenia Amnesty International  „Prawa człowieka – Edukacja – Działanie” realizowanego we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.


         Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium mailem na adres poczty elektronicznej  arkadiusz.jarosinski@amnesty.org.pl do dnia 6 października br.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4661