Warsztaty dla przedstawicieli samorządów szkolnych – Amnesty International

Warsztaty dla przedstawicieli samorządów szkolnych

Na warsztaty z wszystkich 9 szkół przybyli przedstawiciele samorządów wraz z ich opiekunami.

Tematem warsztatów były :
–          prawa ucznia w szkole
–          jak sobie radzić z problemami naruszania praw ucznia
–          Szkolne Grupy Amnesty International.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9:00 w Szkole Muzycznej. Po krótkim przemówieniu uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowili opiekunowie samorządów, natomiast drugą grupą byli młodzi działacze samorządów. Warsztaty prowadziły dwie przedstawicielki katowickiego zespołu edukacyjnego Amnesty International – Magda Pawicka oraz Agata Piszczek. Warsztaty rozbudziły w obu grupach wiele emocji, członkowie samorządów wymieniali swoje poglądy na temat poszczególnych praw jakie obowiązują w ich szkołach. Dyskusja była bardzo ciekawa. Spotkanie pozwoliło dostrzec jak powszechnym i trudnym problemem jest naruszanie praw ucznia w szkole. Uczniowie wymieniali prawa, które ich zdaniem są nagminnie łamane, oraz prawa, które są w ich szkołach przestrzegane. Poprzez te warsztaty rozbudzona została w młodych działaczach oraz ich opiekunach, potrzeba zwrócenia większej uwagi na prawa ucznia. Uczniowie chcieliby powołać Radę Młodzieży w Tychach, aby między innymi, ujednolicić prawa obowiązujące w tyskich szkołach, a także, mieć większy wpływ na życie szkoły. W trakcie tego spotkania nawiązanych zostało wiele nowych znajomości, zarówno wśród uczniów , jak i wśród nauczycieli – znajomości, które z pewnością zaowocują dalszą współpracą, samorządów z tyskich szkół ponadgimnazjalnych.

Mam nadzieję, że takie spotkania będą się odbywały częściej i nie tylko w naszym mieście. Wiele samorządów ma problemy związane z przestrzeganiem praw ucznia. Poprzez takie spotkania samorządy – nawiązując wzajemną współpracę – zaczynają działać na rzecz praw w swoich szkołach. Takie spotkania pomagają samorządom, dlatego zachęcam młodych działaczy do ich organizowania. Jeżeli będziecie zainteresowani organizacją takiego spotkania, chętnie służymy pomocą. 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4596