Weź udział w projekcie “Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach” – Amnesty International

Weź udział w projekcie “Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach”

Weź udział w projekcie edukacyjnym, który pozwoli młodzieży skutecznie działać na rzecz praw człowieka w ich społeczności szkolnej/lokalnej. Realizacja projektu zajmuje tylko około 2 miesięcy, obejmuje cykl warsztatów oraz opracowanie projektu promującego tematykę praw człowieka.
 Co oferujemy?

  • zestaw materiałów: 7 scenariuszy warsztatów (publikacja dostępna jest w wersji drukowanej i elektronicznej)
  • stałe wsparcie merytoryczne i techniczne podczas 2 miesięcy realizacji projektu.

Przygotowany program umożliwi grupie przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemów praw człowieka w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu na rzecz praw człowieka. Realizacja programu zajmuje ok. 2 miesięcy.
Projekt jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Udział w nim jest bezpłatny. Zakładana liczebność grup 5-12 os. Każdy uczestnik projektu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
Więcej informacji na stronie projektu Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach! Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku poniżej) i przesłanie go na adres: aleksandra.gorecka@amnesty.org.pl. Osoby, które chciałyby wziąć udział w projekcie, ale nie mają swojej grupy w tym momencie, zachęcamy do poszukania chętnych w pobliskiej szkole, świetlicy lub domu kultury.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1597