Weź udział w szkoleniu dla Edukatorów i Edukatorek Amnesty International w Krakowie! – Amnesty International

Weź udział w szkoleniu dla Edukatorów i Edukatorek Amnesty International w Krakowie!

Chcesz się rozwijać i szukasz nowych wyzwań? CHCESZ DOKONAĆ POZYTYWNEJ ZMIANY W TWOIM OTOCZENIU? Chcesz poznać nowe metody edukacji na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji? Chcesz działać z Amnesty International? Na szkolenie zapraszamy wszystkie chętne osoby, chcące zrozumieć przyczyny dyskryminacji oraz zmobilizować swoje lokalne społeczności do działań zmierzających do jej zwalczania.

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO OSÓB, KTÓRE:

 • chcą zostać edukatorem/edukatorką w ramach ogólnoświatowego ruchu ludzi działających na rzecz praw człowieka,
 • chcą poznać podstawowe pojęcia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji
 • chcą nauczyć się jak wykorzystywać dramę w prowadzeniu warsztatów na rzecz praw człowieka i nauczyć się podstaw wykorzystania improwizacji, teatru obrazu, stymulatorów
 • chcą poznać sposoby mobilizacji najbliższego otoczenia do działania na rzecz praw człowieka,
 • są zmotywowane do tego, by zorganizować co najmniej trzy 1,5 godzinne warsztaty antydyskryminacyjne do końca 2015 roku
 • mogą uczestniczyć w całości szkolenia
 • są pełnoletnie.

PROGRAM SZKOLENIA przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Tożsamość, stereotypy, uprzedzenia, procesy zachodzą między grupami mniejszościowymi i większościowymi
 • Dyskryminacja i jak jej przeciwdziałanie (co to jest dyskryminacja, jak rozpoznawać zachowania dyskryminacyjne w najbliższym otoczeniu, jak mobilizować  do pracy na rzecz praw człowieka)
 • Zastosowanie technik dramowych w edukacji antydyskryminacyjnej
 • Poznanie podstaw technik improwizacji, teatru obrazu, stymulatorów
 • Tworzenie własnych scenariuszy zajęć w oparciu o darmową metodę stymulatorów
 • Sposoby mobilizacji do pracy na rzecz praw człowieka

KWESTIE ORGANIZACYJNE:

 • Szkolenie odbędzie się  w dniach 18-19.04 w Krakowie
 • Zajęcia odbywają się  w godzinach od 10:00-18:00 w sobotę (z przerwą obiadową) w sobotę oraz od 9:00 do 17:00 w niedzielę.
 • Organizator  pokrywa koszty wyżywienia i poczęstunku w ramach przerw kawowych oraz koszty noclegu i dojazdu dla osób spoza Krakowa

REKRUTACJA:
Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która znajduje się pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/s/7QN77J9

Zgłoszenie prosimy przesłać do dnia 31 marca
Osoby, które się  zakwalifikują otrzymają informację zwrotną do dnia 8 kwietnia. 
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: szkolenia@amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Stop dyskryminacji romskich uchodźców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1210