Weź udział w szkoleniu i zostań animatorem/animatorką projektu “Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach” – Amnesty International

Weź udział w szkoleniu i zostań animatorem/animatorką projektu “Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach”

Prawa człowieka to dużo więcej niż dokumenty i prawne regulacje. Są częścią naszego codziennego życia. W ramach projektu będziemy zachęcać grupy młodych, żeby zauważyły problemy prawo-człowiecze w swoim otoczeniu i działały na rzecz ich rozwiązania. Animator/ka to osoba, która będzie wspomagać, inspirować, młodzież na pracy na rzecz zmian w lokalnym środowisku.
W ramach projektu:

 • weźmiesz udział w dwudniowym szkoleniu dla animatorów/animatorek projektu, które odbędzie się w Warszawie (29 i 30 marca), podobne szkolenia odbędą się także w Lublinie, Katowicach, Poznaniu i Gdyni
 • otrzymasz pakiet materiałów edukacyjnych
 • otrzymasz wsparcie merytoryczne ze strony Stowarzyszenia w przeprowadzeniu swoich warsztatów
 • osoby zaangażowane w realizację projektu zostaną także zaproszone do udziału w Forum Animatorów/ek Praw Człowieka, które odbędzie się w czerwcu br.

Program szkolenia przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Amnesty International i prawa człowieka
 • Lokalny wymiar praw człowieka – czyli jak pracować z młodzieżą
 • Dobre praktyki w pracy z młodzieżą na przykładzie aktualnych kampanii Amnesty International

Kwestie organizacyjne:

 • Szkolenie odbędzie się w terminie 29-30.03.2014 r. od godziny 11:00 do 20:00 w  sobotę oraz od 9:00 do 18:00 w niedzielę, w biurze Stowarzyszenia Amnesty International w Warszawie
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Animatorom/animatorkom zostaną zwrócone koszty podróży oraz zapewniony nocleg z 29 na 30 marca.
 • Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 20 marca bądź nie pojawią się na warsztatach zostaną obciążone kosztami warsztatów, które zostały poniesione przez Amnesty (około 250 zł).
 • W czasie szkolenia zapewniamy wyżywienie wegetariańskie
 • Liczba osób biorących udział w projekcie jest ograniczona.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie z zasadami współpracy oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@amnesty.org.pl do dnia 19 marca br.
Dołącz do projektu. To jest w Twoich rękach!
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Poniżej formularz do pobrania poniżej oraz zasady współpracy.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1590