Weź udział w szkoleniu projektu “Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach” – Amnesty International

Weź udział w szkoleniu projektu “Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach”

Chcesz zostać edukatorem, eduaktorką Amnesty International? Masz doświadczenie w pracy z grupą? Chcesz się rozwijać i szukasz nowych wyzwań? Chcesz dokonać pozytywnej zmiany w Twoim otoczeniu?<br /> <br />

Zostań animatorem/animatorką projektu – Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach.
Prawa człowieka to dużo więcej niż dokumenty i prawne regulacje. Są częścią naszego codziennego życia. W ramach projektu będziemy zachęcać grupy młodych, żeby zauważyły problemy prawo-człowiecze w swoim otoczeniu i działały na rzecz ich rozwiązania. Animator/ka to osoba, która będzie wspomagać, inspirować, młodzież na pracy na rzecz zmian w lokalnym środowisku.
W ramach projektu:

 • weźmiesz udział w dwudniowym szkoleniu dla animatorów/animatorek projektu, które odbędzie się w Poznaniu 10-11. maja 2014
 • otrzymasz pakiet materiałów edukacyjnych
 • otrzymasz wsparcie merytoryczne ze strony Stowarzyszenia w przeprowadzeniu swoich warsztatów
 • osoby zaangażowane w realizację projektu zostaną także zaproszone  do udziału w Forum Animatorów/ek Praw Człowieka, które odbędzie się w czerwcu br.

Program szkolenia przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Amnesty International i prawa człowieka
 • Lokalny wymiar praw człowieka – czyli jak pracować z młodzieżą. Podstawy umiejętności edukacyjnych.
 • Dobre praktyki w pracy z młodzieżą na przykładzie aktualnych kampanii Amnesty International (Stop Torturom, Moje ciało a prawa człowieka)

Kwestie organizacyjne:

 • Szkolenie odbędzie się w terminie 10-11.05.2014 r. od godziny 10:00 do 19:00 w sobotę oraz od 9:00 do 18:00 w niedzielę w centrum Poznania.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Animatorom/animatorkom zostaną zwrócone koszty podróży oraz zapewniony nocleg z 10 na 11 maja.
 • Osoby, które zrezygnują z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 5 maja bądź nie pojawią się na warsztatach zostaną obciążone kosztami warsztatów, które zostały poniesione przez Amnesty (około 250 zł).
 • W czasie szkolenia zapewniamy wyżywienie wegetariańskie
 • Liczba osób biorących udział w projekcie jest ograniczona.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie z zasadami współpracy oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@amnesty.org.pl do dnia 4 maja br.
Dołącz do projektu. To jest w Twoich rękach!
Partnerem lokalnym jest Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1548