Wenezuela: Bezpieczeństwo dla wszystkich podczas referendum – Amnesty International

Wenezuela: Bezpieczeństwo dla wszystkich podczas referendum

AI Index: AMR 53/013/2004
Referendum narodowe zwołano aby zadecydować, czy prezydent Hugo Chávez ma sprawować swój urząd przez ostatnie dwa lata swej sześcioletniej kadencji.
Kolejne demonstracje uliczne zarówno zwolenników jak i przeciwników rządu zaplanowane są na okres poprzedzający referendum.
Amnesty International ciągle powtarza swe wezwanie skierowane do wszystkich partii o zapewnienie, że poszanowane zostanie prawo do pokojowych demonstracji, oraz że podczas operacji porządkowych w pełni zachowane zostaną międzynarodowe standardy praw człowieka.
„W czasie ostatnich piętnastu lat zapewnienie ochrony policyjnej podczas publicznych demonstracji często kończyło się łamaniem praw człowieka przez policję i siły bezpieczeństwa. We wszystkich przypadkach władzom nie udało się przeprowadzić odpowiedniego dochodzenia i ukarać funkcjonariuszy odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka, ani też skutecznie wprowadzić w życie wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat użycia siły czy broni palnej,” oświadczyła Amnesty International.
„Bezkarność, jaką cieszą się sprawcy nadużyć praw człowieka zachęca do dalszego łamania prawa w szczególnie niestabilnym klimacie politycznym.”
„Podczas gdy zapewnienie ochrony praw człowieka wszystkich obywateli jest głównie obowiązkiem rządu, wszyscy działacze społeczni i polityczni, zarówno zwolennicy opozycji jak i rządu, powinni unikać działań mogących przyczynić się do wzrostu przemocy politycznej i pogorszenia sytuacji praw człowieka.”
Informacje ogólne
Wenezuelska konstytucja – sformułowana ponownie w 1999 roku – stanowi, iż każdy wybrany urzędnik, włącznie z prezydentem, może być poddany ponownemu referendum po osiągnięciu połowy swej kadencji na danym urzędzie. Połowa kadencji Hugo Chávez’a minęła w dniu 19 sierpnia 2003 roku.
Termin referendum ustalono na niedzielę 15 sierpnia. Jeśli prezydent referendum przegra, wybory prezydenckie odbędą się w ciągu miesiąca.
tłumaczenie: Anna Kuczek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4711