Wezwanie do poszanowania praw człowieka w Europie – Zrób coś w czasie holenderskiej prezydencji w Unii Europejskiej! – Amnesty International

Wezwanie do poszanowania praw człowieka w Europie – Zrób coś w czasie holenderskiej prezydencji w Unii Europejskiej!

Podczas gdy Unia Europejska przychyla się ku temu, by inne kraje rozliczyły się z przypadków łamania praw człowieka, rzadko wypowiada się na temat tego typu incydentów, które mają miejsce na jej własnym terenie. A takie przypadki niestety nadal występują. Na przykłada we Włoszech policja nadużyła siły wobec demonstrantów w 2001 roku. Z wielu krajów, w tym Portugalii i Czech, dochodzą pogłoski, że policja dyskryminuje Romów i znęca się nad nimi. Zgłaszane są propozycje zaostrzenia wspólnej polityki azylowej UE, co zaowocuje zatrzymaniem uchodźców poza granicami Unii. W całej Europie ma miejsce przemoc wobec kobiet, a także  przemoc w rodzinie. Osoby, które naruszyły prawa człowieka często nie stają przed sądem. W związku z wojną z terrorem Wielka Brytania uchwaliła ustawę, która umożliwia m.in. zatrzymywanie w areszcie podejrzanych obcego pochodzenia na czas nieokreślony, bez postawienia zarzutów i precesu. <-xml:namespace prefix = o />
Unia Europejska musi podjąć kroki w celu zwalczenia tych przestępstw, które są popełniane w obrębie jej własnych granic. Oznacza to, że trzeba prowadzić należyte dochodzenie w sprawie przypadków łamania praw człowieka. Kraje członkowskie nie powinny wahać się przed otwartym wzajemnym rozliczaniem się oraz przed nawoływaniem o poprawę. Kraje członkowskie powinny także zdawać systematyczne relacje w sprawie przypadków łamania praw człowieka. Dopóki do tego nie dojdzie, ludzie mieszkający na terenie Unii Europejskiej będą nadal potencjalnymi ofiarami łamania praw człowieka, a sama Unia narazi na szwank własną wiarygodność.
Co możesz zrobic-
Od 1 lipca 2004 do 1 stycznia 2005 Unii Europejskiej przewodzi Holandia. Podejmij działanie i wezwij holenderski rząd do wzięcia na siebie odpowiedzialności za przewodnictwo Unii Europejskiej.

  Imię, nazwisko*
  Miasto*
  E-mail*
    * Pola te są wymagane
 

 

Tłumaczenie: Eliza Tyszka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4727