Wiatr z północy – losy palestyńskiej rodziny – Amnesty International

Wiatr z północy – losy palestyńskiej rodziny

Amnesty International patronuje książce Susan Abulhawy opowiadającej o burzliwych losach palestyńskiej rodziny. Dla naszych sympatyków książki do wygrania w konkursie.

wiatr.z.polnocyRok 1948. Palestyńska rodzina Abulhejas zostaje przesiedlona do obozu uchodźców w Dżeninie. Wygnani z ukochanych gajów oliwnych, pozostawieni w fatalnych warunkach, starają się przetrwa.Tęsknota za domem, nagła śmierć najbliższych, rozłąka, bratobójcza walka – los nie będzie dla nich łaskawy. Powieść Abulhawy odsłania ludzką twarz jednego z najbardziej zagorzałych konfliktów naszych czasów, dowodząc uniwersalnego pragnienia wspólnoty i bezpieczeństwa oraz własnego miejsca na ziemi.

Dzięki książce Susan Abulhawy możemy poznać historię Palestyny przez pryzmat trzech pokoleń uchodźców. Autorka sama jest Palestynką, której rodzice stali się uchodźcami w mieście Dżenin po wojnie 1967 r. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest współzałożycielką  organizacji charytatywnej Playgrounds for Palestine, która buduje place zabaw dla dzieci w miastach palestyńskich i w obozach dla uchodźców.

Więcej o książce na stronie wydawcy, Prószyński i S-ka.

Konkurs – wygraj książkę “Wiatr z północy”

Pierwsze 5 osób, które prześlą prawidłową odpowiedź na pytanie “Jakie miasto jest stolicą Autonomii Palestyńskiej?” na adres konkurs@amnesty.org.pl wygrają książkę Susan Abulhawy “Wiatr z północy”.

Konkurs trwa do 10 maja, do godz. 12.00.

Regulamin konkursu:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Konkurs, odbywający się pod nazwą Wygraj książkę Wiatr z północy, rozpoczyna się 9 maja 2012 roku, a kończy 10 maja 2012 roku o godzinie 12.00.

1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba będąca fanem lub fanką Amnesty International na Facebooku, która wyśle poprawną odpowiedź na pytanie “Jakie miasto jest stolicą Autonomii Palestyńskiej?” na adres e-mail konkurs@amnesty.org.pl oraz dokładne dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto.

2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2,00-672 Warszawa.

2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracowniczki, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie i członkinie ich rodzin.

2.4 Zwycięzcami konkursu zostanie pierwszych pięć osób, które wyślą poprawne odpowiedzi.

3. NAGRODY

3.1 Każdy zwycięzca otrzyma jeden egzemplarz Susan Abulhawy -Wiatr z północy-, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.

4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej amnesty.org.pl.

4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

2094