Wielka Brytania: Bezprawne i bezpodstawne pozbawienie wolności pracownika czasopisma “The Guardian” na lotnisku Heathrow w Londynie – Amnesty International

Wielka Brytania: Bezprawne i bezpodstawne pozbawienie wolności pracownika czasopisma “The Guardian” na lotnisku Heathrow w Londynie

Pracownik "The Guardiana", który został zatrzymany na lotnisku Heathrow podczas podróży, jest wyraźnie ofiarą bezpodstawnej zemsty, skierowanej przeciwko niemu tylko i wyłącznie z powodu osoby, z którą pozostaje w związku małżeńskim, podkreśla Amnesty International.

David Michael Miranda wziął ślub z Glennem Greenwaldem, dziennikarzem gazety “The Guardian”, który badał i opublikował informacje dotyczące wielu dokumentów ujawniających systematyczne i niezgodne z prawem programy inwigilacji prowadzone przez rząd Stanów Zjednoczonych. Dokumenty te ujrzały światło dzienne dzięki Edwardowi Snowdenowi.

Miranda zatrzymano na lotnisku Heathrow podczas podróży i przetrzymywano w zamknięciu przez niemal 9 godzin – dłuższe przetrzymanie wymagałoby decyzji wyższych władz.

– Całkowicie nieprawdopodobne jest, by David Michael Miranda, narodowości brazylijskiej, podczas podróży został pozbawiony wolności przypadkowo – jego mąż brał udział w ujawnieniu prawdy o bezprawnym charakterze inwigilacji prowadzonej przez NSA – powiedziała Widney Brown, Starsza Dyrektorka Amnesty International ds. prawa międzynarodowego i polityki.

– Pozbawienie wolności Davida było bezprawne i niewybaczalne. Jego zatrzymanie narusza wszelkie zasady sprawiedliwości i pokazuje, jak z błahych powodów można nadużywać prawa.
Został zatrzymany na podstawie Terrorism Act z 2000 r. (Schedule 7) – brytyjskie prawo o wyjątkowo szerokim zastosowaniu, które wielokrotnie spotkało się z krytyką za nadużycia. Jak dotąd, pomimo wezwań, prawo to nie zostało zmienione.

Był przetrzymywany prawie dziewięć godzin, a wiele jego rzeczy osobistych zostało skonfiskowanych przez rząd.

– Po prostu nie ma podstaw, by sądzić, że David Michael Miranda stanowi jakiekolwiek zagrożenia dla rządu Wielkiej Brytanii. Jedyny powód zatrzymania to chęć zastraszenia Davida i jego męża, dziennikarza Glenna Greenwalda, ze względu na jego pracę nad sprawą dokumentów ujawnionych przez Edwarda Snowdena.

– Państwa nie mogą przyjmować aktów antyterrorystycznych i twierdzić, że są one niezbędne w celu zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa, a następnie wykorzystać je do odwetu na kimś, kto jedynie korzysta z przysługujących mu praw. Poprzez atak na Mirandę i Greenwalda, rząd naciska również na innych dziennikarzy, informując, że wiele ryzykują poprzez krytykę władz i pozostawanie niezależnym.

Tło sprawy:

Schedule 7 jest prawem, które umożliwia policji zatrzymanie osoby na granicy Wielkiej Brytanii bez podania przyczyny oraz przytrzymywanie jej do dziewięciu godzin bez konieczności podania uzasadnienia. Zatrzymany musi odpowiedzieć na wszelkie pytania, niezależnie od tego, czy adwokat jest obecny. Zatrzymany nie otrzymuje prawnika z urzędu.

Odmowa odpowiedzi na pytania funkcjonariuszy jest przestępstwem kryminalnym.
Według opinii wydanej przez Stowarzyszenie Komendantów Policji Schedule 7 powinno być stosowane wyłącznie w celu zwalczania terroryzmu i nie może być wykorzystywane do innych celów.

Podobnie szeroki i niejasny rozdział Terrorism Act, który pozwalał na zatrzymanie bez powodu, w 2010 roku został przez Europejski Trybunał Praw Człowieka uznany za niezgodny z prawem. Tzw. Sekcja 44 naruszała artykuł 8 Europejskiej Karty Praw Człowieka, który chroni prywatność.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

1759