Wielka Brytania: Decyzja Lordów Prawa otwiera drogę dla kolejnych deportacji – Amnesty International

Wielka Brytania: Decyzja Lordów Prawa otwiera drogę dla kolejnych deportacji

Rząd próbuje obecnie deportować dwie osoby, oznaczone w postępowaniach prawnych jako -RB- i -U- do Algierii, oraz trzecią osobę – Omara Othmana (znanego również jako Abu Qatada) do Jordanii. We wszystkich trzech przypadkach rząd polega na -zapewnieniach dyplomatycznych- ze strony rządów Algierii i Jordanii, mających sprawić, że mężczyźni będą przedmiotem poważnych naruszeń praw człowieka w krajach, z których pochodzą. Jednak ryzyko takie jest realne.
-Byłoby to głęboko niepokojące, gdyby decyzja Lordów Prawa została uznana za rząd Zjednoczonego Królestwa jako zielone światło dla deportowania osób do krajów, w których istnieje ryzyko pogwałceń praw człowieka, takich jak tortury i niesprawiedliwe procesy,- stwierdziła Nicola Duckworth, Dyrektor AI ds. Europy i Azji Środkowej.
-Zapewnień dyplomatycznych nie można egzekwować i dlatego nie można na nich polegać.-
Amnesty International wierzy, że poprzez poleganie na tych zapewnieniach rząd Zjednoczonego Królestwa osłabia system międzynarodowych traktatów praw człowieka, w tym ogólnoświatowy zakaz tortur i innych metod maltretowania. Zamiast tego faworyzuje on dwustronne uzgodnienia wynegocjowane z krajami, które w przeszłości wielokrotnie nie spełniały swoich zobowiązań międzynarodowych obejmujących zapobieganie i karanie osób odpowiedzialnych za tortury i inne metody nieludzkiego i poniżającego traktowania.
-Nikt nie może zostać deportowany, jeśli będzie to oznaczało stanięcie w obliczu tortur, bez względu na to, o co jest podejrzewany. Państwa nie mogą tak po prostu wybierać, którym osobom przysługują prawa człowieka,- stwierdziła Nicola Duckworth.
-Jeśli w stosunku do tych osób będą istniały zasadne podejrzenia o popełnienie przestępstwa karnego związanego z terroryzmem, to władze Zjednoczonego Królestwa zawsze mogą je oskarżyć i zorganizować im sprawiedliwe procesy. Nie można akceptować stosowania podejrzeń o terroryzm jako usprawiedliwienia dla wysłania kogoś, kto będzie narażony na tortury i inne poważne naruszenia swoich praw.-
Wielka Brytania już od kilku lat próbowała deportować pewną ilość osób, które, jak twierdzi, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Zabiegano tylko o tak zwane -zapewnienia dyplomatyczne- ze strony krajów, do których takie osoby miały zostać zwrócone i w których będą narażone na poważne pogwałcenia praw człowieka, w tym tortury i inne metody maltretowania, a także rażąco niesprawiedliwe procesy.
tłum. Bartosz Kumanek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3205