Wielka Brytania: Nowe środki bezpieczeństwa są poważnym atakiem na prawa człowieka – Amnesty International

Wielka Brytania: Nowe środki bezpieczeństwa są poważnym atakiem na prawa człowieka

AI Index: EUR 45/033/2005
Minister Spraw Wewnętrznych Charles Clarke nakazał natychmiastową analizę swoich uprawnień, by wykluczyć i deportować obcokrajowców podejrzanych o -usprawiedliwianie i pochwalanie aktów terroryzmu, szukających pretekstów do ich rozpoczęcia oraz wywoływanie innych kryminalnych zachowań, czy też rozprzestrzenianie uczucia nienawiści, które prowadzić do społecznej agresji-. Globalna baza danych będzie zawierać listę obcokrajowców, którzy są zaangażowani w różne rodzaje -niedopuszczalnego zachowania-, jak na przykład tworzenie radykalnych stron internetowych, czy artykułów wywołujących akty -terrorystyczne- w celu ich automatycznej kontroli przy przekraczaniu granicy Zjednoczonego Królestwa.
-Niejasność i wieloznaczność definicji -niedopuszczalnych zachowań- oraz -terroryzmu- może prowadzić do późniejszej niesprawiedliwości oraz osłabienia ochrony praw człowieka w Wielkiej Brytanii. Zamiast umacniania owej ochrony, będziemy mieć do czynienia z postępującą alienacją bezradnych grup społecznych- – potwierdza Halya Goran, wicedyrektor programu Europy i Azji Centralnej w Amnesty International.

-Prawo do bycia wolnym od tortur lub innego maltretowania oraz odesłania do kraju, w którym istnieje ryzyko wspomnianego postępowania, tyczy się każdego, niezależnie od rodzaju wykroczenia, jakie mógłby popełnić. Te, tak zwane, dyplomatyczne -zapewnienia-, że rząd brytyjski zabiega o wydalenie ludzi do krajów, gdzie mogą być narażeni na ryzyko tortur są czystym pogwałceniem prawa międzynarodowego.-
-Jeśli władze Wielkiej Brytanii słusznie podejrzewają ludzi o popełnienie określonych przestępstw kryminalnych, wtedy ich niezwłocznym obowiązkiem jest wniesienie odpowiednich zarzutów i natychmiastowe ich postawienie, zgodnie z międzynarodowymi standardami sądownictwa, zamiast pozbywania się ich do krajów, gdzie mogą być nękani-.

Amnesty International jest przekonana, że procedura, która ma być użyta w procesie deportacji ludzi, którzy mogą -zagrażać porządkowi publicznemu i ochronie państwowej- może ponownie zawierać użycie tajnych dowodów z niejawnych przesłuchań. -Władze Zjednoczonego Królestwa będą pogwałcać prawa ludzi pozbawionych brytyjskiego obywatelstwa, jeśli będą podejmowane próby deportacji lub utrudnień związanych z przekraczaniem granicy poprzez brak zapewnienia im odpowiedniej ochrony w toku utajnionych procedur- – skomentowała Halya Gowan.

-Nowe środki są podobne do tych poprzednio uchylonych – rozdział 4 Aktu o Terroryzmie, Zbrodniach i Bezpieczeństwie z 2001 r. – gdyż są dyskryminujące i arbitralne-.

Amnesty International całkowicie i nieodwołalnie potępiła ataki na Londyn z 7 lipca 2005 i wzywa do postawienia winnych przed wymiarem sprawiedliwości. Organizacja ponadto uważa, że każde środki podejmowane przez władze brytyjskie z intencją ochrony ludzi i uniknięcia możliwości powtórzenia się podobnych zbrodni, muszą przestrzegać praw człowieka oraz prawnych standardów.
-Ochrona i prawa człowieka nie są pojęciami zastępczymi – są równoznaczne. Szacunek do praw człowieka jest drogą do ochrony, a nie w niej przeszkadza-.
Tło wydarzeń:
Amnesty International jest przekonana, że nowe środki ochrony wyznaczone przez Ministra Spraw Wewnętrznych Charles’a Clarke’a osłabią państwo prawa oraz fundamentalne prawa człowieka, włączając:

  • Absolutny zakaz tortur lub tym podobnych zachowań oraz nieodłączną zasadę takiego zakazu w stosunku do deportacji ludności do miejsc, gdzie mogą być nękani, torturowani- zasada znana pod nazwą non- refoulement
  • Prawo do szukania i cieszenia się schronieniem, włączając prawo każdej osoby do międzynarodowej ochrony praw ludzkich oraz praw uchodźców. Każda próba pozbawienia kogoś statusu uchodźcy powinna być rozpatrywana w kontekście indywidualnego postępowania dotyczącego statusu uchodźcy i fundamentalnych zasad sprawiedliwości – w tym prawo do pozostania na terenie Wielkiej Brytanii do czasu wyjaśnienia sprawy;
  • Prawo do wolności wyznania i wszelkich związków;
  • Prawo do wolności wypowiedzi i zgromadzeń;
  • Zasada rządów prawa i pewności prawa;
  • Prawo każdego człowieka podejrzanego o popełnienie przestępstwa kryminalnego do bycia niezwłocznie oskarżonym i postawionym przed sądem w odpowiednim czasie i w ramach procedur zgodnych z zasadami sprawiedliwego procesu;
  • Prawo do sprawiedliwego procesu.

Tłumaczenie: Ula Wiszniowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4304