Wielka Brytania: Rządowa polityka “wojny z terroryzmem” stawia ludzi w sytuacji zagrożenia torturami – Amnesty International

Wielka Brytania: Rządowa polityka “wojny z terroryzmem” stawia ludzi w sytuacji zagrożenia torturami

Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International podkreśliła ogrom obaw organizacji: -Istnieje niebezpieczna nierównowaga pomiędzy drakońskimi działaniami wszczynanymi przez Wielką Brytanię w imię bezpieczeństwa i jej zobowiązaniem do przestrzegania praw człowieka. Te działania przyciemniają wizerunek Wielkiej Brytanii i jej możliwości promowania praw człowieka za granicą.-

Nowy raport przedstawia pełną analizę wpływu antyterrorystycznych działań Wielkiej Brytanii na prawa człowieka i jest efektem spotkań z najwyższymi ministrami. Raport opisuje również starania Wielkiej Brytanii obejścia swych zobowiązań w stosunku do naruszeń praw człowieka popełnionych przez brytyjskie siły zbrojne w Iraku.

-Rząd brytyjski wprowadził pojęte środki, które nie rozwiązują problemu, ale poważnie podważają prawo- powiedziała Khan.

Raport krytykuje brytyjski rząd za jego praktyki rodem z Kafki, polegające na wieloletnim przetrzymywaniu opartym na tajnych dowodach – obcokrajowców podejrzanych o terroryzm. Po orzeczeniu Lordów osądzającym zatrzymanie tych obcokrajowców jako dyskryminujące i niezgodne z prawem do wolności, zamiast ich uwolnić, rząd ustanowił prawo pozwalając na wydanie -nakazów kontroli- ograniczających ich wolność, mobilność i działania, niezależnie czy są obywatelami Wielkiej Brytanii czy obcokrajowcami.

Ludzie owi są skutecznie prześladowani, co wywiera druzgocący wpływ na nich samych i na ich rodziny. Poprzez brak rozprawy sądowej i poddawanie ich -nakazom kontroli- lub próbom deportacji, rząd brytyjski zwiększa siłę władzy wykonawczej i nadweręża władzę sądowniczą.

-Najbardziej niepokojące ze strony rządu brytyjskiego są próby osłabienia absolutnego zakazu tortur-, oświadczyła Khan.

AI skrytykowała rząd Wielkiej Brytanii za szukanie -dyplomatycznego zapewnienia- ze strony rządów państw, w których zanotowano przypadki stosowania tortur, w celu umożliwienia deportacji cudzoziemców podejrzanych o terroryzm do ich własnych krajów. Do tej pory zostały podpisane stosowne umowy z Jordanią, Libią i Libanem, natomiast umowy z Algierią i Egiptem są w sferze negocjacji.

Organizacja wezwała Wielką Brytanię do zaprzestania takich umów (Memorandum o Porozumieniu) z krajami, w których zanotowano przypadki tortur, i poradziła, aby w zamian skupić się na próbach wykorzenienia torturowania i niewłaściwego traktowania poprzez promocję systemowych i prawnych reform.

-Poszukując specjalnych zapewnień Wielka Brytania zdaje sobie sprawę, że osoby deportowane są zagrożone torturami. W wyniku ignorowania tego faktu wszelkie gwarancje i zapewnienia są nieprzekonywujące i niewarte papieru, na którym są zapisane. Jest to szokujący brak odpowiedzialności i ogromny cios  w międzynarodowy zakaz tortur i maltretowania. Wielka Brytania ustanawia bardzo niebezpieczny precedens,- powiedziała Khan.
-Tortury i maltretowanie to ostateczny rozkład człowieczeństwa – Wielka Brytania nie powinna prowadzić działań osłabiających całkowity zakaz tortur ustanowiony prawem międzynarodowym.-
Raport zbiega się w czasie ze wzrastającymi żądaniami zamknięcia amerykańskich baz więziennych w Zatoce Guantánamo. Amnesty International stale powtarza swe wezwanie do zamknięcia Zatoki Guantánamo i poprosiła Wielką Brytanię o jasne wyrażenie swej pozycji.

-Wielka Brytania powinna natychmiast zająć się sprawą co najmniej ośmiu swych obywateli, którzy są nadal przetrzymywani w Zatoce Guantánamo. Guantánamo jest nie tylko -anomalią- jak ją określił Premier. Jest zboczeniem, i Wielka Brytania powinna użyć swych wpływów w USA w celu zapewnienia zamknięcia tej bazy.- powiedziała Khan.

Amnesty International ponagliła rząd Wielkiej Brytanii:
–          do osądzenia lub uwolnienia przetrzymywanych osób podejrzanych o terroryzm
–          do zaprzestania deportacji ludności do krajów, w których mogą im grozić tortury
–          do zaprzestania negocjowania -dyplomatycznych zapewnień- i w zamian do promowania instytucjonalnych zmian w tych krajach
–          do żądania uwolnienia Brytyjczyków przetrzymywanych w Zatoce Guantánamo oraz do jej zamknięcia.

Organizacja ostrzega, że ogólnoświatowy wpływ antyterrorystycznych działań Wielkiej Brytanii i jej zagraniczne działania nie mogą pozostać niedocenione.

-Wielka Brytania podkopuje swą możliwość wypowiadania się na temat poważnie wyglądającej sytuacji praw człowieka, w krajach takich jak Nepal i Sudan, gdzie ta jej uwaga jest bardzo potrzebna. Moralny autorytet Wielkiej Brytanii będzie coraz słabszy jeśli nie zajmie się ona bezpośrednio własną polityką antyterrorystyczną,- powiedziała Khan.
Tłumaczenie: Dorota Mikos

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

4156