Wielka Brytania/Irak: Rząd Wielkiej Brytanii musi przeprowadzić dochodzenie w sprawie bezprawnych zabójstw – Amnesty International

Wielka Brytania/Irak: Rząd Wielkiej Brytanii musi przeprowadzić dochodzenie w sprawie bezprawnych zabójstw

AI Index: EUR 45/031/2004
Sąd Najwyższy poparł zarzuty rodziny Baha Mousa, stwierdzajce, że zarówno Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC) i Ustawa o  Prawach Człowieka z 1998 (UPC) odnoszą się do tej sprawy oraz że dotychczasowe dochodzenia nie spełniały wymogów EKPC.
-Rząd brytyjski musi przeprowadzić pełne, niezależne, skuteczne, bezstronne  i dokładne dochodzenie w sprawie śmierci przebywającego w więzieniu Baha Mousa, włączając zarzuty, że zmarł wskutek  tortur lub złego traktowania, gdy przebywał pod nadzorem Wielkiej Brytanii,- stwierdziła Amnesty International.

Amnesty International uważa jednak za niepokojące wnioski Sądu Najwyższego w sprawie pięciu pozostałych przypadków. W istotnym dla sprawy czasie Wielka Brytania sprawowała efektywną kontrolę nad terytorium irackim, gdzie zgony miały miejsce. Mimo tego Sąd Najwyższy stwierdził, że ani EKPC ani UPC nie miały zastosowania w tych przypadkach. AI uważa, że jest to niezgodne z brytyjskimi zobowiązaniami w ramach prawa międzynarodowego.
-Zarówno, EKPC jak i UPC miały zastosowanie to terytorium Iraku, nad którym Wielka Brytania sparowała efektywną kontrolę, wynikającą z jej statusu władzy okupacyjnej. Dlatego też Wielka Brytania musi stosować się do swoich międzynarodowych i krajowych zobowiązań prawnych do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie wszystkich domniemanych bezprawnych zabójstw,- stwierdziła organizacja.
Tłumaczenie: Aleksandra Zalska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4554