Wielkopolska: Warsztaty dla studentów dziennikarstwa i aktywnie działających w mediach – Amnesty International

Wielkopolska: Warsztaty dla studentów dziennikarstwa i aktywnie działających w mediach

Zespół ds. edukacji Amnesty International w Regionie Wielkopolskim
zaprasza

studentów, studentki dziennikarstwa (zaświadczenie o praktyce)

studentów, studentki aktywne działających w mediach (także studenckich)
na WARSZTATY -Prawa człowieka w mediach-
(antydyskryminacyjne, m.in. dot. kulturowej tożsamości płci)
prowadzone przez edukatorów/ edukatorki AI 
Terminy spotkań: 3 marca 2007 (sobota),  17 marca 2007 (sobota), 31 marca 2007 (sobota)
Zajęcia odbywają się zawsze od 10.00 do 17.00 (przerwa 13.00-14.00). 
Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres :edukacja-poznan@amnesty.org.pl 
Wyślemy Państwu ankietę, potwierdzenie, adres oraz program warsztatów. (liczba uczestników, uczestniczek ograniczona: 20 osób, zajęcia są bezpłatne)Cykl zakończy się wydaniem zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3970