Wietnam: Cyber-dysydent zwolniony z więzienia – Amnesty International

Wietnam: Cyber-dysydent zwolniony z więzienia

AI Index: ASA 41/001/2006
-Przyjmujemy z zadowoleniem fakt uwolnienia Nguyen Khac Toan’a, tym niemniej tak surowy wyrok skazujący nigdy nie powinien zostać wydany,- powiedziała Janice Beanland, prowadząca kampanię na rzecz Południowo-Wschodniej Azji w Amnesty International. -Jesteśmy jednakże zmartwieni i rozczarowani faktem, że jego wolność zastała ograniczona nałożeniem aresztu domowego na okres trzech lat i wzywamy do natychmiastowego zniesienia tych ograniczeń. Nguyen Khac Toan korzystał po prostu ze swojego prawa do wolności słowa i Amnesty International uważa go za więźnia sumienia.-
Nguyen Khac Toan został aresztowany w styczniu 2002 roku, postawiono mu zarzut -szpiegostwa- i skazano na 12 lat więzienia i 3 lata aresztu domowego po jego zwolnieniu. Mówiąc za swojego domu ogłosił on swoje uwolnienie, które miało miejsce dnia 24 stycznia na mocy amnestii, aby upamiętnić Nowy Rok Księżycowy.
-Namawiamy rząd Wietnamu do uwolnienia innych cyber-dysydentów, którzy nadal pozostają uwięzieni tylko z powodu tego, że używali Internetu i poczty elektronicznej jako narzędzia do wyrażenia swoich poglądów na temat praw człowieka oraz demokracji,- powiedziała Janice Beanland.
Nguyen Vu Binh, dziennikarz i pisarz, Dr Pham Hong Son, biznesmen i dyplomowany lekarz, jako jedni z wielu zostali aresztowani w czasie rozprawy z dysydentami w roku 2002. Obu postawiono zarzut -szpiegostwa- po tym jak, wykorzystując Internet, pokojowo wzywali do przestrzegania praw człowieka oraz demokratycznej przemiany. Nguyen Vu Binh odbywa obecnie wyrok pozostałych siedmiu lat uwięzienia a Dr Pham Hong Son, jednego roku z pięciu lat.
Tłumaczenie: Arkadiusz Głowacki

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4178