Wietnam: katolickiemu księdzu grozi powrót do więzienia – Amnesty International

Wietnam: katolickiemu księdzu grozi powrót do więzienia

15 marca 2010 roku 64- letni Ojciec Ly, dostał 12-miesięczne -tymczasowe zawieszenie- swojego ośmioletniego wyroku, aby móc przejść leczenie raka mózgu, którego u niego również zdiagnozowano. Od momentu zwolnienia z więzienia ojciec żyje pod stałym nadzorem w domu dla księży na emeryturze w diecezji Arcybiskupa z Hue w środkowym Wietnamie.
Podczas pobytu w więzieniu Ojciec Ly przebywał głównie w izolatce i miewał okresy złego stanu zdrowia na siedem miesięcy przed udarem. Nie mógł liczyć ani na odpowiednią diagnozę, ani na właściwą opiekę medyczną. Władze w Wietnamie zdecydowały o wysłaniu go do szpitala więziennego w połowie listopada 2009, jednak wrócił za kratki już 11 grudnia, pomimo częściowego paraliżu.  
Ojciec Ly otrzymał w 2007 roku wyrok więzienia za szerzenie propagandy przeciwko państwu. Amnesty International uznało Ojca Ly za więźnia sumienia, aresztowanego i skazanego za pokojowe wyrażanie swoich poglądów dotyczących demokracji i praw człowieka.
Ojciec Ly po raz pierwszy trafił do więzienia w latach 70-tych za krytykowanie działań rządu w sprawach religii. Był więźniem sumienia w sumie przez 17 lat. Polska sekcja Amnesty International zajmuje się jego sprawą od 2007 roku.
Ojciec Ly to jeden z założycieli internetowego ruchu prodemokratycznego Blok 8406. Pomagał również w zakładaniu innych grup politycznych, obecnie zakazanych przez władze w Wietnamie. Potajemnie wydawał opozycyjne czasopismo To Do Ngon Luan (Wolność i Demokracja).

Prosimy o bezzwłoczne pisanie w języku angielskim lub swoim własnym języku:

  • Zaapeluj do władz o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Ojca Ly jako więźnia sumienia aresztowanego wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich przekonań.
  • Zaapeluj o to, by Ojciec Ly nie wracał do więzienia w marcu 2011 roku po zakończeniu 12-miesięcznego zawieszenia odbywania kary

Prosimy o wysyłanie apeli nie później niż 23 marca 2011 na następujące adresy:
Prosimy o wysyłanie apeli nie później niż 23 marca 2011 do:
Minister Spraw Zagranicznych Pham Gia Khiem
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
1 Ton That Dam Street
Okręg Ba Dinh, Ha Noi
Wietnam
Fax: + 8443 823 1872
Email:     bc.mfa@mofa.gov.vn
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

Minister Bezpieczeństwa Publicznego
Le Hong Anh   
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
44 Yet Kieu Street
Ha Noi
Wietnam
Fax: 8443292 0223
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

Można również wysyłać listy za pośrednictwem Ambasady Wietnamu w Warszawie:

Ambasada Socjalistycznej Republiki
Wietnamu
ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa
tel. (22) 651 60 98
fax: (22) 651 60 95
e-mail: vnemb.pl@mofa.gov.vn
Internet: www.ambasadawietnamu.org W wypadku wysyłania apeli po wyżej wymienionej dacie prosimy o skontaktowanie się z biurem sekcji. Jest to druga aktualizacja UA313/09. Dalsze informacje na stronie: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA41/011/2009/en Tło sytuacji
Ojciec Nguyen Ly jest jednym z ponad 30 opozycjonistów więzionych w Wietnamie. Jest to część walki prowadzonej celem uciszenia wszelkich głosów krytyki wobec polityki rządu i oskarżeń o łamanie praw człowieka. Władze używają również niejasno sformułowanych przepisów kodeksu karnego by wyciszyć przejawy wolności wyrażania poglądów i uznać je za niezgodne z prawem, co jest sprzeczne z międzynarodowymi traktatami ratyfikowanymi przez Wietnam. Od października 2009 roku co najmniej 22 aktywistów walczących o prawa człowieka i w obronie demokracji zostało uznanych winnymi i skazanych na długie wyroki więzienia.  
W 2009 roku Wietnam odrzucił ważne zalecenia innych państw wyrażone w ramach procesu Uniwersalnego Przeglądu Okresowego Narodów Zjednoczonych. Dotyczyły one do zmiany lub uchylenia przepisów kodeksu karnego dotyczących bezpieczeństwa narodowego, które są niezgodne z prawem międzynarodowym; usunięcia innych ograniczeń dla ruchów opozycyjnych, debat, opozycji politycznej, wolności wyrażana poglądów i pokojowego zrzeszania się; oraz zaleceń uwolnienia więźniów sumienia.
tłum. A. Tarnowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2449