Wietnam: Trzeba położyć kres atakom na aktywistów – Amnesty International

Wietnam: Trzeba położyć kres atakom na aktywistów

ASA 41/005/2007    
W Wietnamie miał miejsce kolejny umotywowany politycznie proces obywateli, którzy trafili przed sąd za pokojowe wyrażanie swoich poglądów, przez co stali się więźniami sumienia. W dniu dzisiejszym trzech wiodących członków Ludowej Partii Demokratycznej (PDP) zostało skazanych na od trzech do pięciu lat pozbawienia wolności, co prokurator Sądu Ludowego w mieście Ho Chi Minh opisał jako ostrzeżenie dla innych, -wrogich sił-.
Le Nguyen Sang, 48 lat, lekarz i lider PDP, został skazany na pięć lat pozbawienia wolności, podczas gdy dziennikarz Huynh Nguyen Dao i prawnik Nguyen Bac Truyen, obaj 39 lat, zostali skazani na – odpowiednio – trzy i cztery lata więzienia.
Trzej mężczyźni byli sądzeni pod zarzutem udziału w zakładaniu partii porozumiewającej się za pośrednictwem Internetu z krytykami rządu zagranicą oraz rozpowszechnianie ulotek, krytykujących rząd, co w myśl artykułu 88 wietnamskiego kodeksu karnego jest uznawane za -szerzenie propagandy- skierowanej przeciw państwu. Proces, zamknięty dla zagranicznych obserwatorów, trwał około czterech godzin.
Jutro, 11 maja 2007, dwóch czołowych wietnamskich prawników, zajmujących się prawami człowieka, stanie przed Sądem Ludowym w Ha Noi. Nguyenowi Van Dai, członkowi pro-demokratycznej grupy Blok 8406 i Le Thi Cong Nhan, rzecznikowi Partii Postępu, także zostały postawione zarzuty w myśl artykułu 88 KK. Cztery dni później, 15 maja, Tran Quoc Hien z United Worker-Farmers Organization (UWFO) i członek Bloku 8406, także ma odpowiadać na zarzuty postawione na mocy artykułu 88.
Amnesty International jest głęboko zaniepokojona tą politycznie umotywowaną kampanią władz, mającą na celu uciszenie osób o odmiennych poglądach, która stopniowo nasila się od czasu posiedzenia forum Układu o Współpracy Gospodarczej Azji i rejonu Pacyfiku (APEC) w Ha Noi w listopadzie 2006. 30 marca 2007, katolicki ksiądz, ojciec Nguyen Van Ly oraz czterech jego współpracowników zostało uznanych winnymi -szerzenia propagandy- skierowanej przeciw państwu. Prawnicy, działacze związków zawodowych, liderzy religijni oraz internetowi dysydenci, mający powiązania z grupami pro-demokratycznymi zostali obrani za cel; wielu wytoczono procesy.
W naruszającym międzynarodowe prawa człowieka, wietnamskim kodeksie karnym kryminalizuje się pokojowe wyrażanie poglądów odmiennych od tych, reprezentowanych przez władze. Amnesty International powtarza swoje apele do władz wietnamskich o pilne reformy uregulowań dotyczących bezpieczeństwa narodowego i zapewnienie, że zostaną one usunięte lub zmienione w sposób, respektujący prawo międzynarodowe. Organizacja powtarza także swojego apele do władz Wietnamu o przestrzeganie swych międzynarodowych zobowiązań w kwestii praw człowieka i uwolnienie wszystkich więźniów sumienia.
Tło wydarzeń
Od listopada 2006 ponad 20. osób zostało zatrzymanych i osadzonych w areszcie w ramach szeroko zakrojonej akcji władz wietnamskich, skierowanej przeciw dysydentom politycznym. Do tej pory, osiem osób uznano za winne, w tym sześć z nich skazano na wyroki pozbawienia wolności.
Prawo do swobody wyrażania poglądów i zgromadzeń jest gwarantowane przez Międzynarodowy Pakt Praw Cywilnych i Politycznych. Pakt jest wiążący dla Wietnamu, który jest jego stroną od 1982 roku. Jednakże, pokojowi krytycy rządu, są tam stawiani przed sądem na mocy artykułu 88 KK, mówiącego o -szerzeniu propagandy- oraz pod zarzutami -szpiegostwa- (artykuł 80) i -podważania jedności- (artykuł 87). Wszystkie te przestępstwa reguluje Rozdział XI kodeksu karnego, który odnosi się do bezpieczeństwa narodowego. 
Tłumaczenie: Justyna Kulka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3879