Wietnam: Więzień sumienia musi zostać uwolniony – Amnesty International

Wietnam: Więzień sumienia musi zostać uwolniony

AI Index: ASA 41/006/2003
-To kolejny dowód trwającego brutalnego dławienia wolności słowa przez władze wietnamskie,- oświadczyła Amnesty International.

Aresztując doktora Nguyen Dan Que rząd po raz kolejny daje wyraz braku poszanowania dla pokojowego korzystania z podstawowych praw zawartych w wietnamskiej konstytucji i normach prawa międzynarodowego.

-Doktor Nguyen Dan Que za głoszenie swoich poglądów politycznych i działalność na rzecz poszanowania praw człowieka spędził już w więzieniu 18 lat. Powinien zostać natychmiast uwolniony-, podkreśliła Amnesty International.

Doktora Nguyen Dan Que aresztowano przed jego domem w Ho Chi Minh City (d. Sajgon), w drodze do kafejki internetowej. Służba bezpieczeństwa skonfiskowała w jego mieszkaniu dokumenty, komputer i telefon.

-Na stan zdrowia doktora (Nguyen Dan Que ma 60 lat) fatalnie wpłynął długi okres spędzony w więzieniu. Aresztowanie tego szanowanego wykładowcy akademickiego i laureata licznych nagród w dziedzinie ochrony praw człowieka spotka się bezsprzecznie z potępieniem międzynarodowej opinii publicznej,- podkreśliła Amnesty International.

Na przestrzeni ostatniego roku władze wietnamskie aresztowały kilka innych osób w ramach kampanii przeciwko dysydentom. Na pozostałych nałożono areszt domowy. W listopadzie 2002 roku 32-letni absolwent prawa, Le Chi Quang, został skazany na karę czterech lat pozbawienia wolności za rozpowszechnianie pocztą elektroniczną artykułów krytykujących władze wietnamskie.

W grudniu 2002 roku Nguyen Khac Toan, 47-letni były żołnierz, obecnie nauczyciel i przedsiębiorca, został skazany na karę dwunastu lat pozbawienia wolności za -szpiegostwo- w związku z kampanią protestu przeciw konfiskatom ziemi przez władze. Co najmniej 6 innych czołowych dysydentów czeka na rozprawę, wśród nich poważany historyk wojskowości, pułkownik Pham Que Duong i profesor Tran Khue. Zostali oni aresztowani w grudniu 2002 roku, po podpisaniu wystosowanego przez 21 dysydentów listu otwartego wzywającego do przeprowadzenia reform demokratycznych.

Tło wydarzeń

Doktor Nguyen Dan Que, endokrynolog, były dyrektor szpitala w Ho Chi Minh City, był przetrzymywany bez prawomocnego wyroku sądu w latach 1978-1988 po krytyce pod adresem systemu ochrony zdrowia w Wietnamie.

Po wyjściu z więzienia założył Cao Trao Nhan Ban (Ruch na rzecz Promocji Wartości Humanizmu), który wezwał do demokratycznych przemian w Wietnamie. Nguyen Dan Que został ponownie aresztowany w czerwcu 1990 roku i skazany na 20 lat więzienia w listopadzie 1991 roku za -działalność wymierzoną w obalanie władzy ludowej-.

Amnesty International uznała go wówczas za więźnia sumienia. Doktor Nguyen Dan Que został uwolniony w 1998 roku na mocy specjalnej amnestii. Władze zażądały, aby wraz z rodziną opuścił Wietnam i osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Nguyen Dan Que odmówił.

Mimo ciągłego, dolegliwego nadzoru władz, doktor Nguyen Dan Que nie ustaje w działaniach na rzecz reformy politycznej, poszanowania praw człowieka i zasady wolności słowa.
Tłumaczenie: Bartosz Wiśniewski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5060