Wietnam: wolność dla więźniów sumienia w podeszłym wieku – Amnesty International

Wietnam: wolność dla więźniów sumienia w podeszłym wieku

AI Index: ASA 41/003/2005
-Tych czworo orędowników praw człowieka przebywa a więzieniu przez łącznie 88 lat począwszy od końca lat siedemdziesiątych,- powiedziała Natalie Hill, zastępczyni Dyrektora ds. Azji Amnesty International. -Biorąc pod uwagę ciężkie warunki w wietnamskich więzieniach, to niewiarygodne, ze jeszcze żyją.-
Amnesty International walczy o uwolnienie tych więźniów sumienia od wielu lat i część uznania za ich uwolnienie należy się tysiącom członków i członkiń Amnesty International na całym świecie. Od Tajlandii po Portugalię osoby te organizowały manifestacje i pisały do władz wietnamskich, a także do własnych rządów, aby zapewnić, że nie zapomniano o tych więźniach.
-Władze Wietnamu zrozumiały w końcu, że zamykanie starszych ludzi na dziesiątki lat za to tylko, że pokojowo krytykowały politykę rządową, jest nie tylko tragedią dla samych zatrzymanych ale i plamą na reputacji Wietnamu,- oznajmiła Natalie Hill.
Nguyen Dinh Huy, lat 73, były nauczyciel angielskiego i historii, był założycielem Ruchu na Rzecz Zjednoczenia Narodu i Zbudowania Demokracji (RRZNZD). Został aresztowany w listopadzie 1993 r. wraz z 11 innymi członkami RRZNZD za planowanie międzynarodowej konferencji o demokracji i prawach człowieka w mieście Ho Chi Minh. Został skazany na 15 lat więzienia w ramach przepisów bezpieczeństwa narodowego i cierpiał z powodu złego zdrowia przez wiele lat. Wcześniej spędził 17 lat w więzieniu w celu -reedukacji- bez postawienia zarzutów i procesu.
Ojciec Nguyen Van Ly, lat 58, ksiądz katolicki, został aresztowany w maju 2001 r. i został skazany na 15 lat więzienia w październiku 2001 r. w ramach przepisów bezpieczeństwa narodowego. Uważa się, że powodem jego aresztowania są pokojowe działania, które prowadził w ramach swych religijnych praktyk przez wiele lat, takie jak wielokrotne nawoływania o wolność religijną oraz krytyka rządowej polityki w sprawie przestrzegania praw człowieka. Był to jego trzeci pobyt w więzieniu.
Dr Nguyen Dan Que, lat 68, wybitny lekarz i były dyrektor szpitala Cho-Ray w Ho Chi Minh, spędził 20 z ostatnich 26 lat w więzieniu za krytykę rządowego postępowania, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka. Ostatnio został aresztowany w marcu 2003 r. i jest przetrzymywany w odosobnieniu. Stan jego zdrowia jest słaby, cierpi z powodu kamieni nerkowych i wysokiego ciśnienia. Został aresztowany po tym jak wydał oświadczenie, publikowane zagranicą, utrzymujące, że w Wietnamie nie ma wolności informacji. Dr Que został skazany na dwa i pół roku więzienia w wyniku nieuczciwego procesu 29 czerwca 2004 r.
Thich Thien Minh, lat 51, buddyjski mnich znany również pod swoim świeckim nazwiskiem Huynh Van Ba, został aresztowany i uwięziony w 1979 r., po tym jak protestował przeciwko przejęciu przez rząd pagody, w której mieszkał. Pagoda została potem zrównana z ziemią. Został oskarżony o -próbę obalenia rządu- i skazany na dożywocie. Jest poddawany długim okresom odosobnienia i podobno ma ręce i nogi skute kajdanami nieprzerwanie od trzech lat.

-Bardzo cieszymy się z oczekiwanych zwolnień tych ludzi, zdajemy sobie jednak sprawę, że wielu innych więźniów sumienia pozostaje za kratkami w wietnamskich więzieniach,- powiedziała Natalie Hill.
Są wśród nich dr Pham Hong Son, Nguyen Vu Binh i Nguyen Khac Toan, którzy stanowią część luźno powiązanej grupy intelektualistów i niegdyś wysokiej rangi członków partii komunistycznej. Grupa ta otwarcie krytykuje politykę rządową, rozpowszechniając petycje i używając Internetu w celu komunikowania się z wietnamską opozycją zagranicą. Amnesty International wzywa rząd wietnamski do uwolnienia pozostałych więźniów sumienia niezwłocznie i bezwarunkowo.
-Wietnamczycy mają obowiązek stać na straży prawa do wolności słowa dla wszystkich w Wietnamie,- powiedziała Natalie Hill. -Ufamy, że podstawowe prawa zwolnionych więźniów będą poszanowane oraz że będą oni mogli żyć swobodnie, bez prześladowania i zastraszania.-
Zobacz także wywiady z byłymi więźniami sumienia http://news.amnesty.org/index/ENGASA410032005
Tłumaczenie: Aleksandra Zalska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4510