Wlk. Brytania: śledztwo w sprawie tortur musi być niezależne i gruntowne – Amnesty International

Wlk. Brytania: śledztwo w sprawie tortur musi być niezależne i gruntowne

Amnesty International uznała ogłoszoną w środę przez premiera Wielkiej Brytanii, Dawida Camerona, informację o rozpoczęciu śledztwa za istotny krok naprzód w celu rozliczenia przypadków łamania praw człowieka.
-Od dawna wzywaliśmy do przeprowadzenia śledztwa w sprawie wiarygodnych doniesień o zaangażowaniu brytyjskich urzędników i agentów w torturowanie i inne przypadki łamania praw człowieka, w tym wydawania i arbitralnego aresztowania osób zatrzymanych za granicą- powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektorka Amnesty International ds. Europy i Azji Centralnej.
-Prawo osób, które cierpiały w wyniku łamania praw człowieka, do poznania prawdy jest kluczowe do zapewnienia im prawa do zadośćuczynienia, sprawiedliwości i zapewnienia, że państwo nie może bezkarnie łamać praw człowieka.-
Dochodzenie będzie prowadzone przez Sir Petera Gibsona, który jest obecnie komisarzem wywiadu brytyjskiego. Przeprowadzi on śledztwo w sprawie zaangażowania Wielkiej Brytanii w działania związane z osobami zarzymanymi w ramach tzw. wojny z terroryzmem, prowadzonej za granicą po 11 września 2001, w tym przepisów, które regulowały działania wywiadu Wielkiej Brytanii w operacjach zagranicznych.
Szczegółowy zakres uprawnień nie został jeszcze opublikowany, ale prawdopodobnie będzie się on odnosił głównie do przypadków przetrzymywania obywateli Wielkiej Brytanii w Guantanamo.
W przypadku byłych więźniów Guantanamo jest obecnie prowadzone dochodzenie w sprawie karnej lub/i postępowanie cywilne; w tym pozwy cywilne wniesione przez sześciu byłych więźniów – Bishera al-Rawi, Richarda Belmar, Omara Deghayes, Binyama Mohamed, Jamila el-Banna i Martina Mubanga, którzy wystąpili do rządu Wielkiej Brytanii o finansowe odszkodawanie na podstawie zarzutów o zaangażowanie wywiadu brytyjskiego w ich zatrzymanie, torturowanie i inne formy złego traktowania.
Amnesty International jest jednak zaniepokojona pewnymi aspektami śledztwa w formie zaproponowanej przez Davida Camerona.
-Nie jest jasne, czy prowadzący śledztwo będą mieli wystarczający autorytet i czy będą niezależni, co jest niezbędne do poznania pełnej prawdy o zaangażowaniu Wielkiej Brytanii w łamanie praw człowieka,-powiedziała Nicola Duckworth.
Organizacja twierdzi, że stopień do jakiego przesłuchania będą prowadzone w tajemnicy oraz dostępność dowodów dla opinii publicznej i ofiar budzi wątpliwości. Dla przykładu, premier zagwarantował sobie prawo do decydowania o tym, jakie informacje pozyskane w wyniku śledztwa zostaną podane do informacji publicznej.
-Nie powinno się używać tajemnicy państwowej jako środka zapobiegającego niezależnemu, bezstronnemu i gruntownemu śledztwu w sprawie przestawionych zarzutów, jak również zasłanianie się tajemnicą państwową nie może zapobiec poznaniu prawdy o poważnych naruszaniach praw człowieka,- powiedziała Nicola Duckworth.
Ponadto, jakkolwiek Amnesty International nie zgadzałaby się z faktem, że śledztwo powinno być otwarte i przeprowadzone niezwłocznie, oportunizm nie powinien zastąpić rzetelności śledztwa.
Amnesty International wezwała rząd do zapewnienia, że śledztwo będzie niezależne, rzetelne i przejrzyste, a wnioski i rekomendacje zostaną podane do wiadomości publicznej. Rząd wydał również nowe wytyczne dla wywiadu brytyjskiego w sprawie prowadzenia przesłychań osób przetrzymywanych zagranicą przez zagraniczne służby wywiadowcze. Oświadczono również, że zostanie opublikowany -Green Paper- zawierający informacje, jak służby wywiadowcze powinny być traktowane w postępowaniach sądowych.
Amnesty International obecnie z uwagą studiuje wytyczne i w najbliższym czasie przedstawi rządowi własne uwagi. /Koniec

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2657