Włochy-Libia: rok po uzgodnieniu porozumienia, czas uwolnić tysiące uchodźców – Amnesty International

Włochy-Libia: rok po uzgodnieniu porozumienia, czas uwolnić tysiące uchodźców

Tuż przed pierwszą rocznicą podpisania porozumienia Włochy-Libia, wprowadzającego środki powstrzymujące uchodźców i migrantów przed dotarciem do Europy, Amnesty International przypomina, że tysiące ludzi pozostaje uwięzionych w miejscach, gdzie stosowane są tortury.

“Rok temu Włochy przy wsparciu europejskich rządów, podpisały podejrzane porozumienie z libijskim rządem, które skutkuje zatrzymaniem tysięcy uchodźców w bardzo złych warunkach. Ludzie są zmuszani by znosić tortury, arbitralne zatrzymania, wymuszenia oraz niewyobrażalne warunki w miejscach detencji prowadzonych przez libijski rząd”, powiedziała Aleksandra Fertlińska, koordynatorka kampanii w Amnesty International.

Porozumienie (Memorandum of Understanding) podpisane 2 lutego 2017 zakłada, że Włochy będą współpracować z siłami militarnymi i strzegącymi granic Libii w celu powstrzymania „napływu nielegalnych migrantów”, tym samym uniemożliwiając migrantom i uchodźcom dostanie się do Europy. Strategia Włoch jest częścią szerszego europejskiego podejścia, które zostało potwierdzone następnego dnia przez europejskich przywódców w „Deklaracji Maltańskiej”.

Od tej pory, włoski rząd oraz UE zaopatruje libijską straż przybrzeżną w łodzie, oferuje szkolenia oraz innego rodzaju wsparcie w celu wzmocnienia zdolności patrolowania morza oraz zatrzymywania uchodźców i migrantów, próbujących dotrzeć do Europy. W 2017 roku, około 20 000 osób zostało przechwyconych przez libijską straż przybrzeżną i zabranych z powrotem do miejsc detencji w Libii.

Europa pilnie musi umieścić godność człowieka w centrum polityki migracyjnej. Podczas gdy Włochy pełnią wiodącą rolę, wszystkie europejskie rządy współpracujące z Libią w zakresie kontroli granicznej ponoszą odpowiedzialność za bezprawne przetrzymywanie uchodźców i migrantów w miejscach, w których dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka,

powiedziała Aleksandra Fertlińska.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy rozszerzono programy „wspierające dobrowolne powroty” migrantów z Libii, w 2017 roku do kraju pochodzenia wróciło 19 370 osób. Wdrożone zostały także mniejsze programy przesiedleń uchodźców do Francji i Włoch, które objęły kilkaset osób.

Uwolnienie migrantów z tak trudnych warunków musi być priorytetem, ale ewakuacja ludzi poprzez programy dobrowolnych powrotów nie może być widziana jako systemowe rozwiązanie. Bardzo ważne jest zapewnienie pełnej przejrzystości całego procesu, w celu weryfikacji czy poszczególnym osobom został zapewniony wystarczający dostęp do odpowiednich procedur, a powrót nie naraża ich na kolejne nadużycia. Ponadto, rządy państw UE powinny zapewnić uchodźcom dostęp do długotrwałych rozwiązań, takich jak przesiedlenia i wizy humanitarne.

“Ludzie na całym świecie są wstrząśnięci tragiczną sytuacją uchodźców i migrantów w Libii. W odpowiedzi rządy UE dążyły do szybkiego rozwiązania tego problemu poprzez ewakuowanie ludzi z Libii bez gwarancji, że osoby te będą mogły rozpocząć nowe życie w bezpiecznym miejscu. Wzywamy europejskich przywódców do zapewnienia tych gwarancji bezpieczeństwa oraz potraktowania przesiedleń i wiz humanitarnych jako priorytetowych rozwiązań dla osób, które są w największym zagrożeniu”, powiedziała Aleksandra Fertlińska.

Amnesty International wzywa także europejskie rządy do współpracy z libijskimi władzami w celu zakończenia stosowania arbitralnej oraz nieokreślonej terminowo detencji uchodźców i migrantów, a także do formalnego uznania UNHCR oraz zezwolenia na działalność organizacji w ramach jej pełnego mandatu.

Zdjęcie: Uchodźcy zatrzymani w Gharjan, około 80 km na południe od Trypolisu, Libia, 22 grudnia 2016 r. Copyrights: © TAHA JAWASHI.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Katar: na miesiąc przed mundialem pracownicy-migranci wciąż są wyzyskiwani, ujawnia raport Amnesty International

Powiązany temat

Łotwa: Uchodźcy i migranci arbitralnie zatrzymywani, torturowani i zmuszani do „dobrowolnego” powrotu do swoich krajów

15458