Wnioski i rekomendacje w zakresie wolności zgromadzeń w Polsce na podstawie obserwacji i monitoringu prowadzonych przez Amnesty International w latach 2017-2019 – Amnesty International

Wnioski i rekomendacje w zakresie wolności zgromadzeń w Polsce na podstawie obserwacji i monitoringu prowadzonych przez Amnesty International w latach 2017-2019

Na przestrzeni trzech ostatnich lat Amnesty International prowadziła obserwację zgromadzeń publicznych w Polsce. Celem projektu realizowanego w latach 2017-2019 było zbadanie jak realizowana jest wolność zgromadzeń i jak zabezpieczane są zgromadzenia. Miało to istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście nowelizacji postanowień ustawy Prawo o zgromadzeniach, która weszła w życie 2 kwietnia 2017 r.

W ramach projektu ponad 50 specjalnie przeszkolonych obserwatorów przeprowadziło kilkadziesiąt obserwacji (oficjalnych i nieoficjalnych) zgromadzeń. Analizowano również zgodność przepisów prawa i praktyki ich stosowania przez policję, organy samorządowe i wojewodów z międzynarodowymi prawem, obserwowano rozprawy sądowe i postępowania toczące się w sprawach uczestników protestów oraz analizowano orzecznictwo sądów.

W raporcie podsumowującym zaprezentowane zostały główne obserwacje i rekomendacje na temat obszarów uznanych za najbardziej problematyczne z punktu widzenia gwarancji wolności zgromadzeń.

Główny wniosek to istotne ograniczenie przestrzeni dla wyrażania sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez instytucje państwowe. Ograniczenia te przejawiają się zarówno w zmianach legislacyjnych (na przykład poprzez przyznanie pierwszeństwa jednemu rodzajowi zgromadzeń – tzw. zgromadzeniom cyklicznym, ograniczenie prawa do kontrdemonstracji), jak i w praktyce stosowania prawa np. przez organy samorządowe i wojewodów (prewencyjne zakazy zgromadzeń, zakazy wydawane w drodze zarządzeń zastępczych), czy Policję (nierówne traktowanie zgromadzeń w zależności od organizatora, działania naruszające wolność osobistą i prawo do prywatności).

Więcej o wnioskach i rekomendacjach Amnesty International w raporcie dostępnym tutaj (dokument zrewidowany).

ENGLISH VERSION: HERE

Odpowiedź Policji z dnia 10 września na wnioski i rekomendacje Amnesty International dostępna jest tutaj.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

76380