Wolność dla San Suu Kyi – Amnesty International

Wolność dla San Suu Kyi

Mamy nadzieję, że uwolnienie San Suu Kyi jest pierwszym krokiem do uwolnienia setek innych więźniów przetrzymywanych w Birmie za to, iż mieli odwagę w sposób otwarty i pokojowy głosić swoje poglądy polityczne – twierdzi przewodnicząca Amnesty International Polska Małgorzata Wasilewska.

Ten pierwszy krok nie może być ostatnim. Społeczność międzynarodowa musi teraz zdwoić wysiłki i zwiększyć nacisk na rząd Birmy, by ten pracował nad dalszą poprawą sytuacji praw człowieka. Birmańczycy muszą sami decydować o przyszłości swojej i swojego kraju i móc głośno mówić, co myślą o polityce i leżącej w ruinach gospodarce.

Z ocen Amnesty International wynika, że trwające od października 2000 roku rozmowy między Narodowa Liga na rzecz Demokracji Aung San Suu Kyi a rządem skończą się niepowodzeniem dopóki nie zostaną spełnione powyższe warunki: więźniowie sumienia wyjdą na wolność, a w kraju nie zapanuje wolność słowa.

Do chwili obecnej Amnesty international zanotowała 280 uwolnień więźniów politycznych od grudnia 2000 roku. W ciągu ostatnich 18 miesięcy nastąpiło zaledwie kilka aresztowań ze względów politycznych. Mimo to w birmańskich więzieniach nadal znajduje się około 1500 więźniów politycznych, z których wielu nie zwrócono wolności mimo zakończenia wyroku. Wśród więźniów jest m.in. Salai Tun Than, siedemdziesięcioletni naukowiec aresztowany w listopadzie 2001 roku w Rangunie za uczestnictwo w pokojowej demonstracji, wzywającej do zmian demokratycznych w Birmie. W marcu 2002 roku został skazany na 7 lat więzienia. Paw U Tun, alias Min Ko Naing został aresztowany w marcu 1989 i do tej pory jest przetrzymywany za udział w studenckim ruchu prodemokratycznym i demonstracjach.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5191