Wrocław: Groźba kolejnego wysiedlenia społeczności romskiej – Amnesty International

Wrocław: Groźba kolejnego wysiedlenia społeczności romskiej

Amnesty International jest głęboko zaniepokojona kolejnymi krokami podejmowanymi przez władze Wrocławia wobec społeczności Romów rumuńskich. Mieszkańcom obozowiska przy ul. Paprotnej, podobnie jak Romom z ul. Kamieńskiego, po wręczeniu przez władze nakazów opuszczenia terenu grozi przymusowe wysiedlenie.

Obozowisko znajdujące się w pobliżu centrum handlowego Marino zamieszkuje około 20 osób. Mieszkańcy otrzymali od wiceprezydenta Wrocławia pismo – tak jak miało to miejsce w przypadku społeczności z Kamieńskiego – nakazujące opuszczenie terenu w przeciągu 14 dni. Romowie zajmują ten teren od 3 lat.

Także w tym przypadku Amnesty International wzywa miasto do działania zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka, w tym przede wszystkim do przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji z mieszkańcami i zapewnienia, że w wyniku wysiedlenia nikt nie będzie narażony na bezdomność.

12 kwietnia, podczas rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miasta, Amnesty International otrzymała zapewnienie, że władze miasta pragną znaleźć rozwiązanie respektujące prawa człowieka, w tym uwzględniające rozmowy ze społecznością Romów rumuńskich; ówczesne spotkanie dotyczyło wyłącznie sprawy obozowiska przy ul. Kamieńskiego. Mimo zapewnień miasto nie podjęło do tej pory żadnych kroków w tym celu. W tym kontekście kolejne podobne działania Urzędu Miasta budzą niepokój.

– Kolejne kroki podejmowane przez władze stawiają pod znakiem zapytania rzeczywistą chęć znalezienia wyjścia zgodnego ze standardami praw człowieka. Tym bardziej pokazuje to potrzebę wywierania nacisku na władze zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i zwykłych ludzi – powiedziała Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1841