Wrocław: ostatnie wolne miejsca – Seminarium dla dziennikarzy, blogerów “STOP DYSKRYMINACJI!” – Amnesty International

Wrocław: ostatnie wolne miejsca – Seminarium dla dziennikarzy, blogerów “STOP DYSKRYMINACJI!”

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wykorzystywać narzędzia medialne aby przeciwstawiać się dyskryminacji, jak mobilizować do działania lokalne społeczności oraz rozpocząć współpracę z Amnesty International zapraszamy do Wrocławia już 18 kwietnia.

Chcemy aby aktywiści i aktywistki NGO, dziennikarze i dziennikarki, a także blogerzy i blogerki działali razem, zrozumieli przyczyny dyskryminacji oraz zmobilizowali swoje lokalne społeczności do przeciwstawienia się jej dlatego zapraszamy na spotkanie będące częścią projektu edukacyjnego “Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!”

CO OFERUJEMY I CZEGO OCZEKUJEMY:

 • Każda z osób uczestniczących w szkoleniu otrzyma pakiet materiałów związanych z antydyskryminacją oraz działaniami w środowisku lokalnym na rzecz praw człowieka.
 • Od każdego uczestnika/uczestniczki seminarium oczekujemy, przygotowania minimum jednego tekstu bądź krótkiego filmiku związanego z poruszaną tematyką. W czasie szkolenia wskażemy także kontakty do szkół w całej Polsce, które tworzą projekty antydyskryminacyjne i są chętne do udzielania wywiadów
 • Amnesty International co roku przyznaje w Polsce nagrodę dziennikarską “Pióro Nadziei” za najlepszy tekst o tematyce praw człowieka, każdy uczestnik/uczestniczka seminarium – zostanie zaproszony/a do wzięcia udziału w tym konkursie.
 • Każda z osób uczestnicząca w seminarium otrzyma od Stowarzyszenia Amnesty International certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

PROGRAM SPOTKANIA:

 • 11:00-11:30 – WSTĘP, WPROWADZENIE
 • 11:30-13:00 – PRAWA CZŁOWIEKA – WPROWADZENIE. CO TO JEST DYSKRYMINACJA?
 • 13:00-14:30 – JAK IDENTYFIKOWAĆ ZACHOWANIA I PROBLEMY DYSKRYMINACYJNE
 • 14:30-15:30 – PRZERWA OBIADOWA
 • 15:30-17:00 – MEDIA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z DYSKRYMINACJĄ W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 • 17:00-18:00 – DYSKRYMINACJA A JĘZYK
 • 18:00-19:40 – JAK PISAĆ O DYSKRYMINACJI. JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z OSOBAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI DYSKRYMINACJI
 • 19:45-20:00 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

PROWADZĄCY:

Piotr Skrzypczak – Politolog, specjalista z zakresu problematyki praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Współautor podręczników i publikacji z tego zakresu. Uczestnik wielu projektów edukacyjnych, współpracownik m.in. Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z tematyki ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu Homo Faber gdzie odpowiada za program Antydyskryminacja.
Przemysław Witkowski – ur. w 1982 roku, poeta, dziennikarz, aktywista. Stale współpracuje z Le Monde diplomatique, Krytyką Polityczną i Odrą. Publikował w takich pismach jak Twórczość, Tygodnik Powszechny, Wakat, Kresy, Akcent, Red., Tekstualia, Cegła, sZAFa Kwartalnik Literacko-Artystyczny, Tygiel Kultury, Pogranicza, Topos, Krytyka Polityczna, Gazeta Wyborcza, Przekrój, Portret i roczniku SPP-Wrocław Pomosty. Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa U.Wr. Wydał “Lekkie czasy ciężkich chorób” (2009) i “Preparaty” (2010).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Miejsce seminarium:
Infopunkt Nadodrze, Władysława Łokietka 5/1, Wrocław.
W czasie spotkania zapewniamy obiad oraz przerwy kawowe.
REKRUTACJA:
Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/s/Q9CBNBL W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: szkolenia@amnesty.org.pl
Projekt Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji! realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1183