Wrocław: Szkolimy nowych multiplikatorów i multiplikatorki – Amnesty International

Wrocław: Szkolimy nowych multiplikatorów i multiplikatorki

Dzięki uprzejmości dyrekcji Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu mogliśmy przeprowadzić nasze szkolenie na terenie tej placówki, przy ulicy Jeleniej.  Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był wzajemnemu zapoznaniu się i zintegrowaniu uczestników, a także powtórzeniu i uzupełnieniu wiadomości z zakresu praw człowieka.  Drugi dzień oparty był głównie o zajęcia praktyczne, takie, jak choćby mini-warsztat o tolerancji i różnicach społecznych, czy próby stworzenia własnych scenariuszy zajęć. Wszyscy jesteśmy zadowoleni ze spotkania, chociaż czujemy pewien niedosyt, który mamy nadzieję zostanie zaspokojony podczas drugiego szkolenia (4-5 grudnia).
Było nam bardzo miło móc gościć w naszym mieście trenerkę Amnesty International, Annę Dzierzgowską. Dziękujemy za całą wiedzę, która nam przekazałaś i… prosimy o więcej 🙂

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4585