Współpraca UE i Libii: Żadnej ochrony dla uchodźców – Amnesty International

Współpraca UE i Libii: Żadnej ochrony dla uchodźców

MDE 19/044/2005
Raport pt. Współpraca imigracyjna z Libią: Perspektywa praw człowieka. Amnesty International informuje Radę UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 14 kwietnia 2005 r. jest dostępny na stronie http://www.amnesty-eu.org

Amnesty International rozumie, iż Ministrowie Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będą omawiać możliwość przyszłej współpracy z Libią, dotyczącej nielegalnych imigrantów na podstawie raportu sporządzonego w ubiegłym roku przez Komisję Europejską po misji do tego kraju. Amnesty International udało się ujawnić ten raport, w celu nawiązania dialogu między odpowiednimi stronami, w tym Parlamentem Europejskim.

-Unia Europejska musi dostrzec, że Libia nie gwarantuje w rzeczywistości żadnych praw uchodźcom. Władze Libii nie pozwalają Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) na wykonywanie swoich obowiązków na terenie kraju. Ludzie zostali zmuszeni do powrotu do Libii z krajów Europy, z dużym ryzykiem bycia przetrzymywanymi w poniżających warunkach i z ryzykiem dalszych wydaleń do krajów, w których muszą oni stawiać czoła torturom i przetrzymywaniu w więzieniach,- powiedział Dick Oosting, Dyrektor Biura UE Amnesty International.

-W tym kontekście deportacje nielegalnych imigrantów do Libii, wielokrotnie przeprowadzane przez państwa członkowskie UE, a zwłaszcza Włochy i Maltę, powinny być natychmiast wstrzymane, gdyż takie postępowanie stanowi naruszenie zobowiązań państw należących do Unii wobec prawa międzynarodowego,- dodał Oosting.

W opracowaniu Amnesty International przedstawia swoje obawy dotyczące krajów UE starających się rozwinąć ad hoc mechanizmy współpracy z Libią w sprawie nielegalnej imigracji bez zapewnienia odpowiedniej ochrony prawom człowieka.

-Takie działanie z pewnością poddałoby w wątpliwość wiarygodność unijnego Procesu Barcelońskiego toczącego się z krajami śródziemnomorskimi, który oprócz innych zadań ma również na celu zwiększenie szacunek dla praw człowieka na całym obszarze,- ostrzegł Dick Oosting. -Jeśli UE zaangażuje się w sprawę w Libii, dialog i współpraca na szczeblu unijnym powinny, chociaż w minimalnym stopniu, obejmować warunkowość praw człowieka-.
tłumaczenie: Aleksandra Ludwig

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

4431