Współpraca z Międzynarodowym Centrum Praw Człowieka przy AI Norwegia

W ramach realizowanego projektu "Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI", Stowarzyszenie Amnesty International współpracuje z Międzynarodowym Centrum Edukacji Praw Człowieka przy AI Norway, którego celem jest przyczynianie się do planowania i realizacji edukacji praw człowieka, prowadzonej przez sekcje Amnesty International na całym świecie.

Zapewnia ono ekspertyzę i wsparcie sekcji AI w zakresie prowadzenia edukacji praw człowieka, promuje rezultaty i projektów edukacyjnych i facylituje międzynarodowe projekty edukacji praw człowieka.

W ramach partnerstwa w realizacji projektu “Razem mamy silę: STOP DYSKRYMINACJI!” członkinie zespołu edukacji AI PL brały udział w szkoleniu służącym wymianie doświadczeń i zdefiniowaniu dobrych praktyk w zakresie prowadzenia, ewaluowania i wzmacniania procesów edukacji antydyskryminacyjnej. Podczas spotkania, które odbyło się 3-5 czerwca, AI Pl miało okazję spotkać się z przedstawicielkami/mi sekcji Amnesty International Czechy i Amnesty International Słowacja, których AI Norway (w ramach programu EEA Grants) jest również partnerem zbliżonych projektów. Organizacja wizyty dała możliwość poznania specyfiki i dobrych praktyk formalnej i pozaformalnej edukacji na rzecz praw człowieka oraz udział w szkoleniu nastawionym i na zdobywanie wiedzy i na wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej.

Wizyta została zorganizowana w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Sprawiedliwość dla George’a Floyda

Powiązane tematy

Powiązany temat

Opinia KOS: działania sędziego Przemysława Radzika są próbą zastraszania adwokatów

Powiązany temat

Wnioski i rekomendacje w zakresie wolności zgromadzeń w Polsce na podstawie obserwacji i monitoringu prowadzonych przez Amnesty International w latach 2017-2019

1138