Przekaż 1%

Każdego dnia tysiące osób podejmuje decyzję o opuszczeniu swoich domów. Powodem jest wojna, prześladowanie, ubóstwo lub katastrofa naturalna. Każda z tych osób chce żyć w bezpiecznych i godnych warunkach. Wiele z nich staje się ofiarą naruszeń praw człowieka. Razem możemy to zmienić!
Twoje_wsparcie2

Uchodźcy czekają na Twoje wsparcie!

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka mówi o tym, że każda osoba w razie prześladowania ma prawo ubiegać się o ochronę i korzystać z tej ochrony w innym kraju (art. 14 pkt 1).  Podstawowym dokumentem prawa międzynarodowego regulującym kwestie związane z uchodźcami jest Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku. Zgodnie z jej postanowieniami dana osoba jest uchodźcą jeżeli spełnia następujące przesłanki:

  1. znajduje się po za swoim krajem pochodzenia (w przypadku bezpaństwowców po za poprzednim krajem zamieszkania),
  2. żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem
  3. z powodu: rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub przekonań politycznych,
  4. nie chce lub nie może do tego kraju powrócić.

Amnesty International dokumentuje naruszenia praw uchodźców i migrantów oraz sytuację w krajach pochodzenia uchodźców, pokazując przyczyny, dla których ludzie opuszczają swoje kraje. Informuje i podnosi świadomość problemu, a także działa na rzecz zmian prawa i polityk publicznych w tym obszarze, by prawa uchodźców i migrantów były lepiej przestrzegane.

ZOBACZ PRZED CZYM UCIEKAJĄ

Animacja przygotowana dla Amnesty przez Yu Tin Tang

450uchodzcow