Wybory w Birmie testem na wiarygodność ASEAN – Amnesty International

Wybory w Birmie testem na wiarygodność ASEAN

ASEAN wciąż podkreśla, że wybory powinny być przeprowadzone w sposób-wolny, sprawiedliwy i kompleksowy-. Jednak te słowa nie są wystarczające, aby podkreślić znaczenie praw człowieka, które są najbardziej zagrożone w kontekście zbliżających się wyborów.
W rzeczy samej, rząd Birmy nie podjąć żadnych kroków, aby poprawić tragiczną sytuację praw człowieka or przed wyborami. Ponad 2 200 więźniów politycznych umiera w więzieniach. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż na początku masowych antyrządowych protestów do których doszło na przełomie sierpnia i września 2007.
Według nowego Prawa Wyborczego, które weszło w życie w marcu br., więźniowie polityczni nie mogą wziąć udziały w wyborach. Zakaz ten dotyczy również Daw Aung San Suu Kyi. To samo prawo zabrania im również członkostwa w partiach politycznych.
ASEAN powinno podczas dzisiejszego spotkania jednoznacznie weezwać do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźnów sumienia, czego nie zdolali uczynić podczas szczytu w Hanoi w kwietniu br.
Prawo Wyborcze zawiera również listę kar i wykroczeń – w tym głośne przypadki łamania wolności wypowiedzi – co jest niejasno sformułowanym zapisem przeciwko osobom -zachęcajacym- do głosowania, lub nie, podczas wyborów.
Ponadto, w dyrektywnie wydanej 21 czerwca przez Komisję ds. Wyborów, partie polityczne dostały zakaz prowadzenia działań, które -szkodzą bezpieczeństwu, rządom prawa i pokojowi społecznemu-. Takie przepisu pozwalaja na dalego idącą interpretację tego, co oznacza zagrożenie dla -bezpieczeństwa-.
Od dziesięcioleci władze używają ogólnikowych sformulowań w celu arbitralnego kryminalizowania pokojowych wystąpień politycznych. Nowe przepisy regulujące cenzurę, wprowadzone w czerwcu br., mają za zadanie osłabianie pozostałych form niezależnego dziennikarstwa w trakcie wyborów.
-Trzy wolności- – wypowiedzi, pokojowych zgromadzeń i stowarzyszania się – muszą być zagwarantowane wszystkim, niezależnie od tego, czy ludzie zdecują się na udział w wyborach, lub nie. Postawa ASEN -poczekajmy i zobaczmy co z tego wyjdzie- jest nie do zaakceptowania. Kraje ASEN muszą również przygotować się na ostrą reakcję w przypadku, gdy ktokolwiek będzie prześladowany lub zatrzymany za swoje poglądy polityczne i działalność w czasie poprzedzającym wybory.
Jeżeli ASEAN nie zaangażuje się w rozwiązanie sytuacji praw człowieka w Birmie przed zbliżającymi się tam wyborami, podważona zostanie jego międzynarodowa wiarygodność. Kluczowe jest, aby kraje ASEN wykorzytały nadażającą się okazję do długofalowaych zmian w zakresie ochrony praw człowieka w Birmie.
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN składa się z 10 państw: Brunei, Kambodży, Indonezji, Laosu, Malezji, Birmy, Filipin, Singapuru, Tajlandii i Wietnamu. Coroczne spotkanie na szczeblu ministerialnym w tym roku odbędzie się w dniach 19-23 lipca.
KONIEC/

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

2647