Wybrzeże Kości Słoniowej: Brak odszkodowań za zanieczyszczenie toksycznymi odpadami – Amnesty International

Wybrzeże Kości Słoniowej: Brak odszkodowań za zanieczyszczenie toksycznymi odpadami

Proces rozdziału odszkodowań na około 30 tys. poszkodowanych osób utknął w miejscu z powodu ciągłych opóźnień. Pod koniec 2009 r. grupa pod nazwą Krajowej Koordynacji Ofiar Toksycznych Odpadów Wybrzeża Kości Słoniowej (CNVDT-CI) stwierdziła, że reprezentuje 30 tys. osób, które podpisały pozasądową ugodę w Wielkiej Brytanii z koncernem Trafigura. Wszystkich skarżących w tej sprawie reprezentowała firma prawnicza z Wielkiej Brytanii, zgodnie z warunkami dotyczącymi ugody obowiązującymi w tym kraju. Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii zatwierdził, że tylko firma Leigh Day & Co. posiada upoważnienie do rozdzielenia 45 mln dolarów odszkodowania pomiędzy pokrzywdzonych.
Mimo to, w lutym 2010 r. zawarto umowę pomiędzy Leigh Day & Co oraz CNVDT-CI dotyczącą podziału odszkodowania. Amnesty International wielokrotnie wyrażało swój niepokój związany z rolą CNVDT-CI, kwestionując roszczenie przez tę grupę prawa do reprezentowania 30 tys. ofiar objętych ugodą z Wielką Brytanią. Wielu poszkodowanych stwierdziło, że CNVDT-CI nie reprezentuje ich.
Do lipca 2010 około 23 tys. osób uzyskało odszkodowania, ale wkrótce potem proces ten został zatrzymany z niejasnych powodów. We wrześniu 2010 CNVDT-CI rozpoczęło nowy proces rozdziału odszkodowań. Jednak ostatnie raporty wskazują, że proces ten po raz kolejny może utknąć w martwym punkcie z tysiącami ludzi czekającymi na odszkodowania. Przyszłość pozostałych środków rekompensaty nie jest jasna i Amnesty International obawia się, iż opóźnienia i brak przejrzystości całego procesu może przyczynić się do sprzeniewierzenia funduszy.
Amnesty International wzywa rząd Wybrzeża Kości Słoniowej do podjęcia działań i zapewnienia, że wszyscy posiadający prawo do odszkodowania otrzymają je w wyniku zastosowania przejrzystych i sprawiedliwych procedur.
Tło wydarzeń
W sierpniu 2006 r. do Abidżan wwieziono na pokładzie statku Probo Koala, czarterowanym przez koncern naftowy Trafigura, toksyczne odpady. Odpady te następnie zostały zeskładowane w różnych miejscach miasta, powodując katastrofalne skutki dla zdrowia i życia tamtejszych mieszkańców.
Ponad 100 tys. ludzi szukało pomocy u lekarzy ze względu na szeroki zakres problemów zdrowotnych wywołanych tą katastrofą. Zgłoszono 15 zgonów.
W dniu 23 września 2009 r. Sąd Najwyższy Anglii i Walii zatwierdził 45 mln dolarów z tytułu ugody do podziału pomiędzy blisko 30 tys. ofiar toksycznych odpadów Trafigury.
Tłumaczyła: Agnieszka Pyszycka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

2553