Wyjście Rosji z Rady Europy stanowi tragedię dla ofiar nadużyć władzy – Amnesty International

Wyjście Rosji z Rady Europy stanowi tragedię dla ofiar nadużyć władzy

Odnosząc się do decyzji rosyjskiego rządu o wyjściu z Rady Europy i zamiarze wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Marie Struthers, Dyrektorka Amnesty International na Europę Wschodnią i Azję Środkową, powiedziała:

“Wycofanie się Rosji z Rady Europy następuje po akcie agresji przeciwko Ukrainie, podczas której Rosja dopuściła się zbrodni wojennych i poważnych naruszeń praw człowieka. Decyzja o opuszczeniu organizacji będącej głównym obrońcą praw człowieka i rządów prawa, a także wypowiedzenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowią tragedię dla ofiar nadużyć władzy”.

“Biorąc pod uwagę opuszczenie Rady Europy, a także dalszą degradację rządów prawa w Rosji, ostatnie zabezpieczenia przed łamaniem praw człowieka będą niedostępne dla tych, którzy najbardziej ich potrzebują”.

“Wszystkie zainteresowane strony w Rosji, w tym ciała ustawodawcze, powinny podjąć kroki, aby sprzeciwić się temu lekkomyślnemu posunięciu i zapobiec zsuwaniu się tego kraju coraz głębiej w otchłań, w której nie czeka nic poza całkowitym lekceważeniem praw człowieka”.

Decyzja o opuszczeniu organizacji będącej głównym obrońcą praw człowieka i rządów prawa, a także wypowiedzenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowią tragedię dla ofiar nadużyć władzy

Marie Struthers

Tło/kontekst

Podczas sesji nadzwyczajnej 15 marca 2022 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy opowiedziało się za wykluczeniem Rosji z tej organizacji. Wcześniej tego samego dnia rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiadomiło Sekretarza Generalnego Rady Europy o podjęciu decyzji o wystąpieniu Federacji Rosyjskiej z tej organizacji, a także o zamiarze wypowiedzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

25 lutego Komitet Ministrów Rady Europy zawiesił Federację Rosyjską w prawach reprezentanta w organizacji ze skutkiem natychmiastowym w związku z inwazją na Ukrainę. Komitet Ministrów Rady Europy określił działania Rosji jako “naruszenie pokoju na skalę niespotykaną na kontynencie europejskim od czasu utworzenia Rady Europy”.

Do tej pory tylko jedno państwo wystąpiło z Rady Europy, Grecja. Nastąpiło to w 1969 roku, w okresie tzw. Junty Czarnych Pułkowników. Po jej upadku w 1974 r. kraj został ponownie przyjęty do Rady Europy.


Zdjęcie w nagłówku: Sala obrad plenarnych Rady Europy w Pałacu Europy w Strasburgu. Autor: Adrian Grycuk. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

Powiązane tematy

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

Powiązany temat

Iran: Co najmniej 23 dzieci bezkarnie zabitych podczas brutalnego tłumienia młodzieżowych protestów

152156