Wyniki konkursu AI i CODN na scenariusz lekcji o prawach człowieka i tolerancji – Amnesty International

Wyniki konkursu AI i CODN na scenariusz lekcji o prawach człowieka i tolerancji

W dniu 6 sierpnia 2004 r. komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Amnesty International oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie dokonała wyboru wyróżnionych scenariuszy. Do udziału w konkursie nadesłano 27 prac. Wybór nagrodzonych prac był niezwykle trudny, ponieważ większość prac prezentowała wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny.
Komisja konkursowa dokonując wyboru brała pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność scenariusza z celami konkursu oraz zaproponowanym przez organizatorów schematem,
 • dobór materiałów pomocniczych i tekstów źródłowych oraz możliwość ich wykorzystania,
 • innowacyjność (wybór tematyki oraz dobór metod i ćwiczeń),
 • poprawność stylistyczną i ortograficzną,
 • czytelność instrukcji do proponowanych w scenariuszach ćwiczeń,
 • wartości wychowawcze.

 
Uwzględniając w/w kryteria komisja konkursowa wyróżniła następujące prace:
 I  miejsce

 • Scenariusz -Dla wszystkich starczy miejsca- autorstwa p. Joanny Hytroś z Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Niepołomicach

II miejsce

 • Cykl scenariuszy: -Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych
  w Polsce-, -Osoby niepełnosprawne są wśród nas-, – Problem tolerancji
  i nietolerancji wśród nas- autorstwa p. Marzeny Romanowskiej
  z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. R. Schumana w Warszawie.
 • Cykl scenariuszy: -Każdy człowiek – ma prawo –, -Nikogo nie wolno — autorstwa  p. Joanny Rusinowskiej z IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Rybniku. 

III miejsce

 • Scenariusz -Ja – człowiek w paski– autorstwa p. Wioletty Piotrowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Trzebini.
 • Scenariusz -Każdy człowiek był kiedyś dzieckiem- autorstwa p. Danuty Pakulskiej z Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie.
 • Scenariusz -Zasada tolerancji jako wyraz poszanowania praw człowieka- autorstwa  p. Hanny Block – Zielińskiej z Gimnazjum nr 1 w Tucholi.

Nagrodami dla wyróżnionych nauczycieli są:

 • komplety publikacji Wydawnictw CODN i Stowarzyszenia Amnesty International,
 • zamieszczenie wyróżnionych scenariuszy w publikacji Stowarzyszenia Amnesty International, która ukaże się na przełomie 2004/2005 r.
 • udział w szkoleniu organizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie Amnesty International oraz CODN w dniach 9 -10 października 2004 r. w Sulejówku pod Warszawą.

Wyróżnieni autorzy otrzymają dyplomy oraz zaświadczenie o publikacji scenariuszy wystawione przez Stowarzyszenie Amnesty International oraz CODN.

Wszyscy nauczyciele, którzy nadesłali scenariusze otrzymają nagrody książkowe w formie publikacji dotyczących tematyki praw człowieka oraz zostaną zaproszeni na konferencję podsumowującą konkurs, która odbędzie się w dniu 8 października 2004 r. w auli Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Wszystkie nagrody zostaną wręczone autorom scenariuszy w dniu 8 października 2004 r. podczas konferencji (lub przesłane drogą pocztową).

Bardzo dziękujemy Wszystkim Nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie. Życzymy Państwu wielu sukcesów w pracy, radości i zadowolenia z tego, co robicie.

Uwagi lub pytania prosimy kierować na adres:
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Pracownia Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej
00-478 Warszawa Al. Ujazdowskie 28
Izabela Podsiadło-Dacewicz
lub pocztą elektroniczną na adres:
izabela.dacewicz@codn.edu.pl

Arkadiusz Jarosiński

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4718