Wypełnij ankietę dotyczącą materiałów edukacyjnych – Amnesty International

Wypełnij ankietę dotyczącą materiałów edukacyjnych

Amnesty International przygotowuje się do opracowania materiałów w ramach nowego projektu -Edukacja dla Godności- (Education for Human Dignity).
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do:

  • wszystkich uczniów i uczennic Szkolnych Grup Amnesty International
  • opiekunów i  opiekunek Szkolnych Grup Amnesty International
  • trenerów i trenerek praw człowieka Amnesty International

o udział w badaniu ankietowym na temat materiałów edukacyjnych.
Badanie jest częścią przygotowania Amnesty International do tworzenia nowych materiałów dla trenerów/trenerek, uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek.
Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje 5 minut i pomoże nam przygotować najbardziej przydatne materiały.
Wypełnij ankietę: www.surveymonkey.com/s/E4HD Więcej informacji o projekcie -Edukacja dla Godności-: https://amnesty.org.pl/badz-aktywny/edukacja/nasze-projekty/edukacja-dla-godnosci.html

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2692