Wyrok na rosyjską sztukę ciosem dla wolności słowa – Amnesty International

Wyrok na rosyjską sztukę ciosem dla wolności słowa

Sąd w Moskwie skazał dziś Andrieja Jerofijewa, kustosza wystawy i Jurija Samodurowa, kierownika muzeum Andrieja Sacharowa, w którym wystawa -Zakazana Sztuka 2006- została zorganizowana, na karę grzywny odpowiednio 150,000 rubli (US$ 4,800) i 200,000 rubli (US$ 6,442).
Andriej Jerofijew i Jurij Samodurow zapowiedzieli apelację od wyroku.
-Te skandaliczne wyroki są ciosem dla wolności słowa w Rosji. Taki pogląd nie może mieć miejsca w państwie ponoć rządzonym przez prawo-, powiedział Nicola Duckworth, Dyrektorka Amnesty Intenational ds. Europy i Azji Środkowej.
Strona skarżąca twierdziła, że Jurij Samodurow i Andriej Jerofijew wykorzystali na wystawie eksponaty, z których część zawierała symbolikę religijną, w taki sposób, że nawoływała do wrogości i nienawiści, a także oczerniła godność chrześcijańskich grup, w szczególności ortodoksyjnych chrześcijan.
-Żaden z eksponatów nie nawoływała do wrogości czy nienawiści. Wolność wypowiedzi nie może być ograniczana tylko dlatego, że jacyś ludzie uznali to co zobaczyli za obraźliwe lub nieprzyjemne,- powiedziała Nicola Duckworth. -Jurij Samodurow i Andriej Jerofijew zostali uznani za winnych, ponieważ ośmielili się pokazać ocenzurowane eksponaty, które nie mogły być wystawiane na widok publiczny czy na innych wystawach.-
Wystawa zawierała elementy sztuki wykonanej przez najsłynniejszych współczesnych artystów, takich jak Ilya Kabakov, Alexander Kosolapov, grupa Blue Nosesâ, Aleksandr Savko i Mikhail Roginskii. Na wystawie znajdowały się eksponaty, które zawierały twarz Myszki Miki zamiast Jezusa Chrystusa w obrazach przedstawiających sceny z Biblii.
Tłumaczyła: Anna Marlena Germanowicz
Redakcja: Aleksandra Minkiewicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2655