Wyspy Salomona: Kobiety żyją w strachu a gwałciciele są na wolności – Amnesty International

Wyspy Salomona: Kobiety żyją w strachu a gwałciciele są na wolności

ASA 43/002/2004
Setki przypadków gwałtów, stosowania tortur i innych rodzajów przemocy na Wyspach Salomona pozostaje niewyjaśnionych, ponieważ ofiary obawiają się, że jeśli zgłoszą te przestępstwa policji – ich życie znajdzie się w niebezpieczeństwie. Doświadczenia okresu toczącej się na wyspie na południowym Pacyfiku wojny domowej odcisnęły głębokie piętno w psychice wielu kobiet i dziewcząt.
Raport Amnesty International, Solomon Islands: Women confronting violence (Wyspy Salomona: Kobiety wobec przemocy) odsłania pełne rozmiary i następstwa przemocy wobec kobiet w ciągu trwającego pięć lat konfliktu. Dla przykładu, spośród 55 kobiet mieszkających na wybrzeżu Weathercoast, z którymi w kwietniu 2004 roku rozmawiali przedstawiciele Amnesty International, aż 19 zostało zgwałconych przez członków sił, które zajęły bądź też napadły na ich wioskę, w tym 13 nastoletnich dziewcząt, z których najmłodsza miała zaledwie 11 lat.
-Ludzie, którzy dopuścili się przemocy wobec kobiet – zarówno członkowie policji, sił zbrojnych jak też osoby niepowiązane z żadną zbrojną organizacją, rzadko byli pociągani do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Według naszych danych jedynie nieliczne przypadki szczegółowo opisanych w raporcie gwałtów zaowocowały rozpoczęciem postępowania karnego,- oświadczył Heinz Schurmann-Zeggel, pracujący dla Amnesty International badacz zajmujący się rejonem Pacyfiku.
-Świadkowie i ofiary rzadko wnosili skargi, gdyż często nie mieli ku temu możliwości, bądź też obawiali się zemsty. Gdy chodziło o gwałty, krewni płci męskiej często wręcz zniechęcali kobiety do zgłaszania tych przypadków na policję i do współpracy z oskarżycielami,- wyjaśnił Dr Schurmann-Zeggel.
Nawet obecnie, pomimo tego, iż konflikt już się zakończył, nie ustaje przemoc wobec kobiet – zwłaszcza przemoc domowa. W okresie od grudnia 2003 do czerwca 2004 zgłoszono blisko 200 przypadków gwałtów, co Główny Komendant Policji na Wyspach Salomona określił jako -przerażający rekord-. Policji brakuje funduszy na szkolenia dla funkcjonariuszy w celu podniesienia ich kwalifikacji w walce z przemocą, a rząd nie zapewnił nawet podstawowego sprzętu.
Dyskryminacja wobec kobiet nasila przemoc. Interesy kobiet są niewystarczająco reprezentowane w takich sferach życia publicznego jak policja, prawo czy polityka. Nazbyt często zagraniczna pomoc w odbudowie kraju zwiększa szanse i możliwości zarobkowania mężczyzn, jednocześnie robiąc zbyt mało by sprostać potrzebom kobiet.
-Na Wyspach Salomona rola kobiet pozostaje podwójnie lekceważona; nie dostrzega się ich jako ofiar konfliktu oraz jako osób, które mogą wnieść duży wkład w proces pokojowy oraz odbudowę poszanowania dla praw człowieka,- oświadczył Dr Schurmann-Zeggel.

Amnesty International wzywa rząd Wysp Salomona do:

  • nakreślenia i wprowadzenia w życie Narodowej Strategii Walki z Przemocą Wobec Kobiet;
  • korzystania z pomocy międzynarodowej w celu zapewnienia, iż strategia ta spełnia międzynarodowe standardy i jest w oparciu o te standardy wprowadzana w życie;
  • powołania grupy policyjnej specjalizującej się w przemocy wobec kobiet i dzieci, która powinna współpracować z departamentem zdrowia;
  • zaangażowania kobiet na równej stopie z mężczyznami w inicjatywy na rzecz rozwoju.

Aby zapoznać się z raportem Solomon Islands: Women confronting violence (Wyspy Salomona: Kobiety wobec przemocy) proszę odwiedzić stronę http://web.amnesty.org/library/index/engasa430012004
tłumaczenie Anna Kuczek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

4610