Wystąpienie organizacji społecznych do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji cudzoziemców w Polsce w kontekście epidemii koronawirusa – Amnesty International

Wystąpienie organizacji społecznych do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji cudzoziemców w Polsce w kontekście epidemii koronawirusa

Organizacje społeczne, zajmujące się pomocą migrantom i uchodźcom, skierowały wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące sytuacji cudzoziemców w Polsce. 

Wskazują w nim na dwie kwestie, szczególnie istotne także w kontekście pandemii koronawirusa. Chodzi o dostęp do procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej, który w ostatnim czasie został ograniczony oraz o sytuację osób zatrzymanych i przebywających w strzeżonych ośrodkach oraz aresztach dla cudzoziemców.

Jednocześnie, organizacje postulują stosowanie środków bezpieczeństwa epidemiologicznego, rekomendowanych przez specjalistów z poszanowaniem prawa międzynarodowego i zasady non-refoulement.

Sygnatariusze:

  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  • Stowarzyszenie NOMADA
  • Stowarzyszenie Amnesty International Polska
  • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
  • Stowarzyszenie Homo Faber
  • Fundacja Polskie Forum Migracyjne
  • Fundacja Polska Gościnność
  • Chlebem i Solą
  • uchodźcy.info
  • Ukraiński Dom. Fundacja Nasz Wybór

Do pobrania:

Zdjęcie w nagłówku: Autor: Jędrzej Nowicki, www.jnowicki.com, data: listopad 2016, miejsce: Brześć, Białoruś, dworzec kolejowy

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

65030