Wyzwanie: Zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeni do działania dla obrońców i obrończyń praw człowieka

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla członków i członkiń Stowarzyszenia Amnesty International

Proszę podać dane członkowskie Amnesty International