“Względy bezpieczeństwa” nie mogą usprawiedliwiać naruszeń praw i wolności – Amnesty International

“Względy bezpieczeństwa” nie mogą usprawiedliwiać naruszeń praw i wolności

Nowy projekt ustawy o policji reguluje uprawnienia policji i służb specjalnych, pozwalając na poważną ingerencję w prawa i wolności człowieka określonych m.in. zapisami Konstytucji RP.

Wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw tj. wolności, godności i prywatności mogą być ustanawiane tylko, gdy są konieczne w demokratycznym państwie i nie mogą naruszać ich istoty.

“Służby nie mogą być ponad prawem, a zapewnienie bezpieczeństwa musi być oparte na poszanowaniu podstawowych praw człowieka”, powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International.
Zapisy projektu ustawy, wprowadzające ograniczenia praw i wolności takie jak zbyt szeroki katalog przestępstw uzasadniających udostępnianie danych, brak mechanizmu uprzedniej kontroli sądu lub niezależnego organu oraz uznaniowy i nieokreślony okres przetwarzania udostępnionych danych, budzą wątpliwości co do ich konieczności i proporcjonalności.

“Przy wypełnianiu obowiązku ochrony społeczeństwa, państwo nie może zaniedbywać zobowiązań, jakie nakładają na niego powszechnie uznane standardy prawa człowieka. Władza musi zapewnić mechanizmy kontroli działań służb i te mechanizmy muszą spełniać międzynarodowe standardy i pozwalać na  pociągnięcie do odpowiedzialności funkcjonariuszy, którzy dopuszczą się ich naruszeń”, podkreśla Draginja Nadaždin.

Amnesty International razem z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi wysłała list do parlamentarzystów w sprawie zmian ustawy o policji i innych ustaw. Apelujemy, aby zrezygnować z niebezpiecznych regulacji łamiących prawo do ochrony prywatności i wprowadzić realną kontrolę nad służbami.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

1034