Zachodni Brzeg: Lekkomyślne używanie siły przez izraelską armię – Amnesty International

Zachodni Brzeg: Lekkomyślne używanie siły przez izraelską armię

Raport Lekkomyślne użycie nadmiernej siły na Zachodnim Brzegu opisuje, w jaki sposób od 2011 roku rozlew krwi i nadużycia praw człowieka na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich uzależnione są od użycia przez izraelskie służby niepotrzebnej, arbitralnej i brutalnej siły przeciwko Palestyńczykom.
We wszystkich badanych przez Amnesty International przypadkach Palestyńczycy zabici przez izraelskich żołnierzy nie wydawali się stanowić bezpośredniego i natychmiastowego zagrożenia dla życia. W niektórych – istnieją dowody, że byli ofiarami umyślnego zabójstwa, co równałoby się ze zbrodnią wojenną.
– Raport przedstawia materiał dowodowy, który obnaża wstrząsający schemat bezprawnych zabójstw i nieuzasadnionych obrażeń, którego na palestyńskich cywilach dopuszczają się izraelskie służby – powiedział Philip Luther, Dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
– Częstotliwość i uporczywość stosowania przez izraelskich żołnierzy i funkcjonariuszy policji arbitralnej i nadmiernej siły przeciwko pokojowym demonstrantom na Zachodnim Brzegu – i bezkarność, którą cieszą się sprawcy – sugeruje, że stanowi ona część szerszej strategii.
Ofiary śmiertelne i ranni
Amnesty International w zeszłym roku udokumentowała na Zachodnim Brzegu śmierć 22 palestyńskich cywilów. Przynajmniej 14 z nich brało udział w protestach. Większość ofiar była poniżej 25 roku życia. Przynajmniej 4 z nich to dzieci.
Według danych ONZ w 2013 roku izraelskie siły zabiły na Zachodnim Brzegu więcej Palestyńczyków niż w 2011 i 2012 łącznie. Przez ostatnie 3 lata zabito 45 osób.
Pokojowi demonstranci, przypadkowi cywile, obrońcy praw człowieka i dziennikarze byli wśród ofiar i rannych.
Przez ostatnie 3 lata przynajmniej 261 Palestyńczyków, w tym 67 dzieci, zostało ciężko ranionych przez strzelające ostrą amunicją izraelskie siły na Zachodnim Brzegu.
Od stycznia 2011 roku raniona w inny sposób została zdumiewająca liczba ponad 8000 Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, w tym 1500 dzieci. Obrażenia te powstały m.in. na skutek ostrzału metalową amunicją pokrytą gumą czy lekkomyślnego użycia gazu łzawiącego. W niektórych przypadkach ofiary zginęły na skutek użycia powyższych środków.
– Rozłożona w czasie liczba rannych to otrzeźwiające świadectwo nieustannego codziennego zagrożenia, z którym mierzą się Palestyńczycy mieszkający na okupowanym Zachodnim Brzegu – powiedział Philip Luther.
Liczne ofiary zostały trafione w plecy, co świadczy o tym, że mierzono w nie, gdy próbowały uciec i nie stanowiły prawdziwego zagrożenia dla życia izraelskich żołnierzy i policjantów czy innych osób. W kilku przypadkach dobrze uzbrojone siły izraelskie uciekają się do użycia śmiertelnych środków, by rozprawić się z rzucającymi kamienie demonstrantami. Działanie takie prowadzi do niepotrzebnych ofiar.
Śledztwa 
Od ponad roku nie ujawniono ustaleń śledztw prowadzonych przez izraelskie władze w sprawie wielu podejrzanych zgonów.
– Obecny system izraelski udowodnił, że jest zdecydowanie niewystarczający. Nie jest ani niezależny ani bezstronny, a na domiar złego całkowicie brakuje mu przejrzystości. Władze muszą przeprowadzić natychmiastowe, dokładne i niezależne śledztwa we wszystkich przypadkach, które budzą obawy o arbitralne i bezprawne użycie siły, szczególnie w przypadkach, które doprowadziły do śmierci lub poważnych obrażeń – powiedział Philip Luther.
– Izraelskim żołnierzom i funkcjonariuszom policji należy wysłać silną wiadomość, że nadużycia nie pozostaną bezkarne. Dopóki winni nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, umyślne zabójstwa i ataki będą kontynuowane.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1601