Zakończyć bezprawne ataki i udzielić pomocy humanitarnej – Amnesty International

Zakończyć bezprawne ataki i udzielić pomocy humanitarnej

-Ta straszliwa liczba ofiar rośnie z powodu niedostępności opieki lekarskiej dla setek poszkodowanych. Służbie zdrowia w Gazie zawsze brakowało sprzętu, leków i personelu, a przedłużająca się blokada jeszcze pogorszyła sytuację. Obecnie nie jest w stanie poradzić sobie z tak wielką liczbą ofiar.-
Izrael musi zapewnić rannym dostęp do szpitali w Izraelu, a także we Wschodniej Palestynie i na pozostałych obszarach Zachodniego Brzegu. Władze Egiptu również powinny otworzyć swoje szpitale dla tych, którzy potrzebują pomocy niedostępnej w Gazie. Muszą również zapewnić, że ich wojska graniczne nie będą używać siły przeciwko uciekającym przed bombardowaniami. Administracja Hamasu musi również zapewnić, że jej siły bezpieczeństwa w żadnym wypadku nie będą powstrzymywać rannych i chorych przed próbami opuszczenia Gazy.
Pomimo twierdzeń władz Izraela, że nie ma przeszkód w transporcie pomocy humanitarnej do Gazy, rzeczywistość jest inna: w ostatnich miesiącach pozwalano dostarczać zaledwie ułamek tego, co jest potrzebne.
-Celowe pozbawianie przez Izrael półtora miliona ludzi żywności i innych koniecznych do życia dostaw jest absolutnie nie do zaakceptowania. Taka polityka nie może być uzasadniona względami bezpieczeństwa ani jakimikolwiek innymi i musi być natychmiast przerwana- – mówi Amnesty International. -Izrael musi zapewnić międzynarodowym organizacjom humanitarnym swobodny i bezpieczny dostęp do poszkodowanych w Gazie.-
Amnesty International powtórzyła dziś swoje wezwanie do zakończenia bezprawnych i nierozważnych izraelskich ataków na gęsto zaludnione tereny mieszkalne, które od 27 grudnia zabiły ponad 300 Palestyńczyków, w tym wielu nieuzbrojonych cywilów i policjantów nie biorących udziału w walkach.
Amnesty International powtórzyła również apel skierowany do Hamasu i innych palestyńskich grup zbrojnych, aby zaprzestały ataków rakietowych na miejscowości w południowym Izraelu, które zabiły w ciągu ostatnich dni dwie osoby i raniły wiele innych.
Po doniesieniach, że w wyniku bombardowania centrów zatrzymań zginęła nieznana liczba więźniów politycznych – członków partii Prezydenta Abbasa Fatah, Amnesty International apeluje o niebombardowanie budynków więziennych. Hamas powinien jak najszybciej poinformować o losie osób więzionych i umożliwić ich rodzinom wizyty, kiedy tylko to możliwe.
Celami izraelskich ataków były domy mieszkalne cywilów i inne budynki, w tym uniwersytet. Aby pogłębić atmosferę strachu, siły izraelskie wysyłają do, jak się wydaje, przypadkowych odbiorców, wiadomości informujące ich, że mają opuścić domy z powodu zbliżającego się ataku lotniczego na ich domy. Wiadomości takie zostały odebrane przez mieszkańców bloku i spowodowały panikę nie tylko wśród adresatów, ale także ich sąsiadów. Podobne praktyki stosowały już siły izraelskie w Gazie i w Libanie w 2006 roku. Wiadomości te zdają się mieć na celu sianie strachu wśród ludności cywilnej, bo w większości sytuacji ataki lotnicze nie mają potem miejsca. Jeżeli taki jest ich cel, praktyka ta musi być natychmiast wstrzymana, bo jest sprzeczna z prawem międzynarodowym.
Społeczność międzynarodowa, zwłaszcza członkowie Kwartetu Bliskowschodniego (ONZ, UE, USA i Rosja), a także państwa Ligi Arabskiej muszą wyjść poza retorykę i wywrzeć efektywny nacisk na obie strony konfliktu, aby zaprzestały łamać prawo międzynarodowe. Wysokie Układające się Strony Konwencji Genewskich powinny rozważyć zorganizowanie nadzwyczajnego spotkania poświęconego reakcji na obecną sytuację.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3251