Zakończyć skandal łamania praw człowieka w Guantanamo i innych miejscach – Amnesty International

Zakończyć skandal łamania praw człowieka w Guantanamo i innych miejscach

POL 30/017/2004
-Sytuacja w Zatoce Guantanamo to olbrzymi skandal związany z łamaniem praw człowieka, który ma rozległe konsekwencje dla całego świata,- oświadczył Javier Zuniga, jeden z dyrektorów Sekretariatu Międzynarodowego Amnesty International. -Taka polityka promuje świat, w którym przypadkowe i niekwestionowane zatrzymania stają się dopuszczalne.-

Uczestnicy konferencji stwierdzili, iż surowe warunki w jakich przetrzymywani są więźniowie w Zatoce Guantanamo mają daleko idące konsekwencje dla ich społeczności i rodzin, łącznie z pozbawionymi prawa głosu kobietami i dziećmi, których prawa muszą być również uznawane i szanowane. Podobnie, wciąż mające miejsce przypadkowe i bezprawne zatrzymania tysięcy ludzi w wielu krajach Zatoki Perskiej pozostawiają zasadnicze wyzwanie dla rządów prawa i stanowią sprzeniewierzenie się fundamentalnym zasadom dotyczącym praw człowieka.

Jest to pierwsza taka konferencja na której zebrali się krewni więzionych w Zatoce Perskiej, przedstawiciele organizacji walczących o przestrzeganie praw człowieka, prawnicy z Bliskiego Wschodu i całego świata, aktywiści oraz członkowie instytucji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Została ona zorganizowana wspólnie przez Amnesty International oraz Narodową Organizację na Rzecz Obrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (HOOD) w Jemenie w dniach 10-11 kwietnia.

-Postęp i cywilizacja nie mogą być mierzone jedynie miarą naukowego, technologicznego i militarnego rozwoju. Muszą być mierzone miarą ludzkiego sumienia, stopniem dezaprobaty w stosunku do łamania praw człowieka i tym, co możemy zrobić, aby zakończyć ludzkie cierpienie,- oświadczyła w sobotę Amat al-Alim al-Soswa, Minister Praw Człowieka w Jemenie w swym przemówieniu na otwarcie konferencji.

-Odmawianie więźniom prawa dostępu do należnego im postępowania sądowego lub negowanie ich fundamentalnego prawa do poszanowania podstawowych standardów praw człowieka stanowią bezprecedensowy przykład skandalicznego łamania praw człowieka,- stwierdzono w dokumencie opublikowanym na zakończenie konferencji. -Jako obrońcy praw człowieka, jesteśmy przekonani, że każda kobieta, każdy mężczyzna i każde dziecko posiada niezbywalne prawa, które przysługują jej jako istocie ludzkiej.-

W dokumencie zatytułowanym Apel Sana’a skrytykowano nadużycia powstałe wskutek lekceważenia środków bezpieczeństwa przyjętych przez wiele rządów po atakach z 11 września 2001 na Stany Zjednoczone, co uznano za równoznaczne z -kryzysem praw człowieka, który stanowi zagrożenie dla ludzi na całym świecie.-

W apelu tym wezwano również rządy Stanów Zjednoczonych i rejonu Zatoki Perskiej do zakończenia prawnego stanu zawieszenia wszystkich więźniów, włączając w to również tych przetrzymywanych w miejscach, których lokalizacja pozostaje nieujawniona i do przyznania im pełnego prawa do kontaktów z prawnikami, lekarzami, rodzinami i pracownikami Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC).

W apelu czytamy, że -Rządy muszą zagwarantować, iż wszystkim zatrzymanym albo zostaną postawione zarzuty i odbędą się ich sprawiedliwe procesy, albo zostaną oni zwolnieni…Owe rządy muszą też zapewnić, iż więźniowie będą traktowani po ludzku, oraz położyć kres przymusowemu powrotowi obcokrajowców do krajów, w których spotkaliby się z poważnym naruszeniem praw człowieka.-

Uczestnicy wezwali również rządy do zapewnienia ścisłego dostosowania się do standardów praw człowieka w przypadku jakiejkolwiek współpracy na rzecz bezpieczeństwa pomiędzy państwami, oraz w przypadku wszystkich programów szkolenia o bezpieczeństwie. Zwrócili się oni również z prośbą, aby udzielono Amnesty International i innym międzynarodowym organizacjom działającym na rzecz praw człowieka prawa dostępu do funkcjonariuszy i więźniów przetrzymywanych w Zatoce Guantanamo, Bazie Powietrznej Bagram oraz innym miejscach, których lokalizacja pozostaje nieujawniona.
-Więzienie ludzi w Zatoce Guantanamo,na Kubie, w Bagram oraz w Afganistanie z lekceważeniem należnego im prawa sądu stanowi ogromne zagrożenie dla wszystkich naszych wolności,- oświadczył Terry Waite, działacz na rzecz obrony praw człowieka i były zakładnik. -Przez lata z trudem walczono o międzynarodowe prawa człowieka. Dziękuję Bogu za to, że istnieją organizacje takie jak Amnesty International, które nie pozwalają, aby prawa te zostały utracone w tym momencie naszej globalnej historii.-

W apelu wezwano również społeczność międzynarodową do zagwarantowania, iż Organizacja Narodów Zjednoczonych pilnie zastosuje swe procedury prawne na rzecz obrony praw człowieka dla przypadków uchylenia fundamentalnych norm w zatrzymaniu i postępowaniu wobec osób przetrzymywanych w Zatoce Guantanamo, Bazie Powietrznej Bagram i innych miejscach o nieujawnionej lokalizacji.

Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie muszą wywrzeć nacisk na swe rządy w celu zrewidowania przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w oparciu o standardy międzynarodowego prawa człowieka i starań na rzecz poszanowania fundamentalnych praw człowieka ich współobywateli przetrzymywanych w Zatoce Guantanamo. Muszą oni również poprzeć i rozpropagować apel.

Nawołuje się również do kolejnych inicjatyw informujących społeczeństwa o obowiązkach wynikających z praw człowieka, oraz do powołania w regionie i wsparcia procedur prawnych dla prawników w celu wymiany informacji i skoordynowania wysiłków na rzecz możliwości wniesienia apelacji przez więźniów.

-My, rodziny przetrzymywanych naprawdę was potrzebujemy,- wyznał Khaled al-Odah, którego syn Fawzi al-Odah jest od dwóch lat przetrzymywany w Guantanamo. -Organizowanie podobnych konferencji utrzyma tę sprawę żywą w sumieniu światowej społeczności.-
Tłumaczenie: Anna Kuczek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4872