Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Zaostrzenie prawa aborcyjnego będzie miało tragiczne skutki dla praw kobiet i dziewcząt w Polsce

10 stycznia Sejm skierował do prac w komisji projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który jeśli zostanie uchwalony będzie miał dewastujące skutki dla praw kobiet i dziewcząt w Polsce.

Projekt znosi możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Zgodnie z oficjalnymi statystykami zdecydowana większość aborcji w Polsce jest dokonywana właśnie na podstawie tej przesłanki. 

– Przyjęcie tej ustawy oznaczałoby kolejne restrykcje dla i tak już ograniczonego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji w Polsce – powiedziała Draginja Nadazdin, dyrektorka Amnesty International w Polsce.  

– Konsekwencją proponowanych zmian będą poważne naruszenia praw kobiet i dziewcząt do życia, zdrowia, wolności od tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, jak również prawa do prywatności i informacji oraz równości i niedyskryminacji.  

Organizacje międzynarodowe stojące na straży praw człowieka również są przeciwne zaostrzeniu prawa w tym obszarze. Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa państwa, by zapewniały dostęp do przerywania ciąży jako minimum w przypadkach gwałtu i kazirodztwa, kiedy życie lub zdrowie kobiety w ciąży jest zagrożone oraz w przypadku poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, a także zapewnienia kobietom i dziewczętom realnego dostępu do zabiegu. 

Zarówno badania Amnesty International, jak i innych organizacji i instytucji, wskazują na ogromne zagrożenia, jakie niesie tak restrykcyjne prawo aborcyjne. Badania Amnesty International w Irlandii, gdzie przerwanie ciąży w wyniku uszkodzenia płodu jest zakazane, pokazują tragiczne przykłady skutków takiego prawa. Kobiety, które dowiadują się na pewnym etapie ciąży, że płód jest poważnie uszkodzony, są w bardzo trudnej sytuacji: muszą kontynuować ciążę, pomimo świadomości, że, na przykład, dziecko umrze niedługo po porodzie lub płód obumrze jeszcze w czasie ciąży, co będzie stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia. 

Amnesty International wzywa władze Polski do niewspierania zmian prawnych, które będą skutkować poważnymi naruszeniami podstawowych praw człowieka kobiet i dziewcząt oraz do zapewnienia poszanowania praw kobiet i dziewcząt zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi Polski.  


Warning: strpos(): Empty needle in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-term-functions.php on line 479

Działaj teraz!

Dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji w Polsce zagrożony!

Powiązane tematy