Zaostrzenie prawa aborcyjnego będzie miało tragiczne skutki dla praw kobiet i dziewcząt w Polsce – Amnesty International

Zaostrzenie prawa aborcyjnego będzie miało tragiczne skutki dla praw kobiet i dziewcząt w Polsce

10 stycznia Sejm skierował do prac w komisji projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który jeśli zostanie uchwalony będzie miał dewastujące skutki dla praw kobiet i dziewcząt w Polsce.

Projekt znosi możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Zgodnie z oficjalnymi statystykami zdecydowana większość aborcji w Polsce jest dokonywana właśnie na podstawie tej przesłanki. 

– Przyjęcie tej ustawy oznaczałoby kolejne restrykcje dla i tak już ograniczonego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji w Polsce – powiedziała Draginja Nadazdin, dyrektorka Amnesty International w Polsce.  

– Konsekwencją proponowanych zmian będą poważne naruszenia praw kobiet i dziewcząt do życia, zdrowia, wolności od tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, jak również prawa do prywatności i informacji oraz równości i niedyskryminacji.  

Organizacje międzynarodowe stojące na straży praw człowieka również są przeciwne zaostrzeniu prawa w tym obszarze. Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa państwa, by zapewniały dostęp do przerywania ciąży jako minimum w przypadkach gwałtu i kazirodztwa, kiedy życie lub zdrowie kobiety w ciąży jest zagrożone oraz w przypadku poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, a także zapewnienia kobietom i dziewczętom realnego dostępu do zabiegu. 

Zarówno badania Amnesty International, jak i innych organizacji i instytucji, wskazują na ogromne zagrożenia, jakie niesie tak restrykcyjne prawo aborcyjne. Badania Amnesty International w Irlandii, gdzie przerwanie ciąży w wyniku uszkodzenia płodu jest zakazane, pokazują tragiczne przykłady skutków takiego prawa. Kobiety, które dowiadują się na pewnym etapie ciąży, że płód jest poważnie uszkodzony, są w bardzo trudnej sytuacji: muszą kontynuować ciążę, pomimo świadomości, że, na przykład, dziecko umrze niedługo po porodzie lub płód obumrze jeszcze w czasie ciąży, co będzie stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia. 

Amnesty International wzywa władze Polski do niewspierania zmian prawnych, które będą skutkować poważnymi naruszeniami podstawowych praw człowieka kobiet i dziewcząt oraz do zapewnienia poszanowania praw kobiet i dziewcząt zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi Polski.  

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

15268