Zapraszamy na bezpłatne szkolenia regionalne dla Edukatorów i Edukatorek praw człowieka! – Amnesty International

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia regionalne dla Edukatorów i Edukatorek praw człowieka!

Amnesty International zaprasza do udziału w szkoleniach poświęconych prawom człowieka, ubóstwu oraz umiejętnościom facylitacji grupy. Szkolenia są dedykowane osobom, które chcą aktywnie działać w dziedzinie edukacji w swoich miejscowościach we współpracy ze Stowarzyszeniem Amnesty International Polska oraz włączyć się w działania w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej.

Jeśli:

 • chcesz zostać edukatorem/edukatorką w ramach ogólnoświatowego ruchu ludzi działających na rzecz praw człowieka
 • chcesz wiedzieć, czym są prawa człowieka i jaki jest ich związek z ubóstwem
 • jesteś zainteresowany/a rozwojem swoich kompetencji trenerskich
 • jesteś zdecydowany/a przeprowadzić minimum jedno szkolenie/akcję/wydarzenie związane z tematyką praw człowieka w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej
 • jeśli nie współpracujesz z Amnesty International, bądź działasz z nami nie dłużej niż rok.
 • jesteś pełnoletni/pełnoletnia

Nie zwlekaj!
Wyślij swoje zgłoszenie na adres aleksandra.gorecka@amnesty.org.pl z dopiskiem (miasto)_EDUKACJA
Założenia szkolenia:

 • stworzenie grupy edukatorów/ek, działających lokalnie na rzecz praw człowieka
 • merytoryczne przygotowanie do prowadzenia warsztatów/przygotowania akcji na temat praw człowieka oraz ubóstwa
 • poszerzenie wiedzy i świadomości o prawach człowieka
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności facylitacji grupy

Najbliższe szkolenia odbędą się:
14-15.11 – Elbląg
miejsce szkolenia: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2
szkolenie odbędzie się w godzinach 14.00-20.00
16-17.11 – Olsztyn
miejsce szkolenia: Kamienica Naujacka Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dąbrowszczaków 3
szkolenia odbędzie się w godzinach 11.00-17.00
16-17.11 – Ełk
miejsce szkolenia: Siedziba Stowarzyszenia ” Niech Będzie” Jana i Hieronima Małeckich 3 lok. 40
szkolenie odbędzie się w godzinach:10.00 – 16.00
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.11.2013 r.
Program szkolenia przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Prawa człowieka i ubóstwo, współzależność i niepodzielność praw człowieka
 • Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne
 • Metody aktywnego uczestnictwa w edukacji globalnej
 • Podejmowanie działania na rzecz eliminacji ubóstwa
 • Praca z młodzieżą szkolną
 • Facylitacja: rola i cechy dobrego/ej facylitatora/ki
 • Schemat i zawartość warsztatów w szkole

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę na temat aktualnych kampanii prowadzonych przez Amnesty International oraz otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
Kwestie organizacyjne:
Podczas szkolenia organizator zapewnia jeden posiłek oraz przerwy kawowe.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do ściągnięcia poniżej. W razie pytań prosimy o kontakt: aleksandra.gorecka@amnesty.org.pl Zapraszamy!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1699